De “nieuwe” Argonautika

By | Evenementen | No Comments

Waarde leden,
Om alvast de sfeer van de online artikelen, interviews en columns te proeven, kunt u nu alvast genieten van een preview van Argonautika volume 19. Het thema van deze Argonautika is stille kracht. Hierbij het redactionele stuk van de eerste Argonautika editie van een hele reeks die u digitaal gaat ontvangen. De volledige versie verschijnt binnenkort! Veel leesplezier.

Redactioneel
Wellicht is het echt winter als deze 19eeditie van de Argonautika verschijnt. Op het moment van schrijven van dit artikel lijkt het nog steeds lente met mooi glad roeiwater. De vraag is of hier hogere machten de hand in hebben, wellicht stille krachten of dat dit toeval is.
Geen toeval is het dat een vereniging niet kan bestaan, groeien en bloeien zonder vele stille krachten. In dit nummer staan een aantal interviews die inzicht geven in de werkzaamheden van diverse disciplines binnen de WSR Argo. Als je consumerend lid bent, dan sta je vaak niet stil bij de inspanning die velen plegen om Argo te laten reilen en zeilen. Vaak geruisloos, als stille kracht.
Zo zijn de nieuwe profcoaches aan het woord in een interview.  Tevens een inzage in het leven van kamprechters en een interview met de organisatie van de Argo Sprint. Wat drijft al deze mensen om “gewoon” hun bijdrage te leveren aan de voortgang van Argo en het realiseren van successen?
Uiteraard staan de wedstrijdverslagen van de laatste maanden in deze editie. Gezien het thema van deze Argonautika kan je stellen dat je voor een goede prestatie “stil moet roeien met kracht”. Niet alleen komend uit je lichaam, maar ook je mentale instelling is van groot belang en vergeet de ploeggeest niet.
In het gedicht vinden jullie een rake beschrijving van het begrip stille kracht. Voor de puzzelaars is er weer een puzzel bedacht waarvan wij denken dat hij goed te doen is.
Omdat dit het eerste digitale nummer is (alleen de Oud Argonauten krijgen nog de gedrukte versie)  betekent dit deze keer een extra uitdaging voor het lay-out-team van de redactie. Aangezien de deskundigheid prima in orde is, gaat dit ongetwijfeld helemaal lukken.

Veel leesplezier,
Namens de redactie,

Elly de Regt-van Dijk

Een geslaagde bedrijfsavond Aequator – Argo

By | Evenementen | No Comments

Op maandagavond 20 januari kwamen Argonauten en medewerkers van Aequator
samen op de bedrijfsavond, georganiseerd door de Argo Business Club. De avond
startte met een presentatie over het bedrijf en uitleg van de medewerkers over hun
functie binnen het bedrijf. Eén van die medewerkers is oud-Argonaut Linde Verbeek-
Gommers, die vol enthousiasme vertelde over haar werk als senior adviseur binnen
Aequator.

Aequator Groen & Ruimte is een adviesbureau op het gebied van landbouw, bodem,
water en natuur. Wat echter duidelijk werd tijdens de avond was dat hun activiteiten
raakvlakken hebben met bijna elke studie op de WUR.
Na de introductie over het bedrijf, werd een case waar de Argonauten aan zijn gaan
werken geïntroduceerd. Het thema van de case was: “Hoe ziet de toekomst van de
Nederlandse veenweidegebieden er uit?” In de Friese veenweidegebieden daalt de
bodem als gevolg van veenoxidatie. Dit zorgt voor meerdere problemen. Aan de
Argonauten de taak om de uitdaging aan te gaan: hoe pak je deze problematiek aan?
In groepjes gingen studenten met verschillende achtergronden (van Internationale
Land en Waterbeheer tot Levensmiddelentechnologie en van Biologie tot
Communicatie en Life Sciences) aan de slag om samen een oplossing te komen voor
de dalende veengrond in Friesland.

Na een goede maaltijd, verzorgd door de Nascie, konden de plannen gepresenteerd
worden aan elkaar en natuurlijk aan Aequator. Geen enkel idee was gek genoeg voor
de directeur van Aequator, Ruud Mantingh. Argonauten opperden ideeën die naar hun
idee innovatief waren zoals drijvende kassen, huizen op fundering van piepschuim en
vliegende John Deere’s. Echter blijken de eerste twee al te bestaan.
Mocht jij nou ook goede ideeën hebben en ben jij benieuwd naar dit bedrijf? Wellicht
is er dan voor jou de mogelijkheid om een stage of een afstudeeropdracht te doen bij
Aequator! Kijk vooral even op hun website: https://www.aequator.nl/over-ons/

Argo voegt vijf nieuwe boten toe aan haar vloot

By | Evenementen | No Comments

Afgelopen half jaar hebben wij vijf boten mogen verwelkomen op de vereniging. Tijdens de nieuwjaarsborrel op 6 januari hebben deze boten hun waardige naam uit de Argosage gekregen.

Eén van deze boten, een tweedehands 8+, is gedoneerd en gedoopt door een aantal ouders van leden die zelf bij het Spaarne roeien, en is volledig opgeknapt door onze bootsman. Dit betekent een goede aanwinst voor onze club- en competitievloot en er zullen in de ‘Koning Lykus’ dan ook nog vele roeihalen op de Rijn in gemaakt kunnen worden.

Aan de wedstrijdvloot zijn een lichte 4+, zware 2, lichte dames 2x en lichte skiff toegevoegd.

Sinds dit jaar heeft Argo een sponsorovereenkomst met de Hoogwegt Group. Gert-Jan Willemse vertegenwoordigde Hoogwegt dan ook bij de doop van de lichte 4+, die de naam ‘Minos’ zal dragen.

De zware 2 is door onze krachttrainers van het universitaire sportcentrum de Bongerd ‘Daedalus’ gedoopt. Tijmen en Matthijs verzorgen al een aantal jaar de kracht- en zaaltrainingen voor al onze wedstrijd- en competitieroeiers en leveren hiermee een essentiële bijdrage aan onze vereniging.

Het lichte dames roeien is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid en Argo is hier behoorlijk succesvol in gebleken. De nieuwe lichte dames 2x is de eerste van haar soort in onze loods en zal dan ook onmisbaar zijn om het lichte dames roeien naar een nog hoger niveau te tillen. De lichte dames 2x is ‘Kirke’ gedoopt door onze succesvolle lichte dames Floor en Arlette.

Ten slotte zal de lichte skiff de naam ‘Nauplius’ dragen, vernoemd naar één van de navigerende Argonauten op het schip de Argo. Eén van de mensen die Argo de afgelopen tijd heeft geholpen bij het uitzetten van haar eigen koers, door het aanstellen van twee profcoaches, is Jos Lamers. Hij heeft dit mooie nummer dan ook mogen dopen.

Wij bedanken alle dopers en aanwezigen voor deze mooie dag, en wensen alle boten een behouden vaart toe!

Competitieploeg als basis voor jarenlange vriendschappen: Ergometersch Bier bewijst dat!

By | Competitieroeiers, Evenementen | No Comments

Dat vriendschappen ontstaan tijdens je studententijd is wel duidelijk. Dat deze vriendschappen vaak ontstaan in roeiploegen op Argo is ook duidelijk. Deze vriendschappen zijn vaak voor het leven en uiterst waardevol. Of je als roeiploeg nu fanatiek was of niet, Argo zorgt voor een verbinding. Het komt dan ook regelmatig voor dat ‘ploegen van vroeger’ vandaag de dag weer samen in een boot stappen. Deze week gebeurt er echter iets heel anders op Argo. Competitieploeg Ergometersch Bier, viert haar eerste lustrum. Dit lustrum vieren ze niet alleen met elkaar, nee, ieder Argo lid mag dit met ze mee vieren.

Een week lang (beginnend afgelopen dinsdag, 6 november) organiseert deze ploeg verschillende activiteiten op Argo. Ze introduceerden zichzelf met een filmpje, een Facebook pagina, een eigen website en voor elke activiteit hebben ze een Facebook evenement aangemaakt.

Deze ploeg, gevormd in 2013, laat zien dat een roeiploeg de basis kan zijn voor een goede vriendschap en zij delen en vieren dit met de hele vereniging. De leden kunnen een ledenfeest verwachten maar ook wordt er weer aandacht geschonken aan de Dorusborrel daarnaast is er een heuze huisavond “zoals bij je moeder thuis” en zorgen ze voor de kant tijdens de Argo Najaars Slotwedstrijden op 10 en 11 november.

Argonauten, schroom niet aan neem deel aan dit feestje en laat nieuwe vriendschappen ontstaan!

Argo opent een fantastische nieuwe indoortrainingsfaciliteit

By | Evenementen | No Comments

Zondag 28 oktober heeft de W.S.R. Argo de beste indoor trainingsfaciliteit van roeiend Nederland geopend. Een gloednieuwe sportzaal, perfect voor intensieve sport met genoeg ruimte en zuurstof voor ruim 60 roeiers! Om dit mogelijk te maken is er begin 2016 een crowdfundingsactie opgezet om de financiële middelen bij elkaar te krijgen voor een dergelijke verbouwing. Tot juni 2017 zijn er vele feestjes, diners en andere activiteiten georganiseerd voor leden, oud-leden en andere betrokkenen van Argo. Het enthousiasme dat Argo in deze periode heeft uitgestraald heeft een bedrag opgeleverd waarmee we in de zomer van 2017 zijn begonnen met het bouwen van de faciliteiten. De bouw heeft zich in de maanden hierna voortgezet onder leiding van drie bijzonder gemotiveerde en kundige leden, met hulp van een boel actieve leden. Al deze inzet heeft geresulteerd in een sportruimte waar de komende jaren optimaal in getraind kan worden! Om de puntjes op de i te zetten is op 28 oktober 2018 de zolder officieel geopend op een heugelijke dag met de nodige hapjes en drankjes om dit te vieren. Jaren van planning en maanden van inzet, in combinatie van een bijzondere steun in de rug van alle donateurs en betrokkenen hebben uiteindelijk gezorgd voor een product waar heel roeiend Nederland jaloers op kan zijn!

Opening hoogbouw
Hoogbouw
Het bouwteam