Commissieleden

Bas Beerkens
Joost Cruijsen
Ruben van de Ketterij
Lotte Demmink
Rick Stegeman
Koen van Niekerk
Marijke van Wijk

Contact

www.spacetobreathe.nl
spacetobreathe.argo@gmail.com
https://www.facebook.com/argo.spacetobreathe/

Door een sterk groeiend ledenaantal, neemt de vraag naar trainingsfaciliteiten op de Wageningsche Studenten Roeivereniging Argo snel toe. Waar de vloot voorlopig groot genoeg is, zijn de trainingsmogelijkheden op het land erg aan uitbreiding en verbetering toe. De ruimte die nu gebruikt wordt voor kracht- en ergometertrainingen is te klein en daarnaast niet geventileerd of geïsoleerd. Dit is een verre van ideaal sportklimaat.

Voor de nodige uitbreiding, isolatie en ventilatie van deze ruimte is ongeveer €90.000 nodig. Hiermee kunnen we garanderen dat er de komende 10 tot 15 jaar weer fatsoenlijk getraind kan worden.

Deze nieuwe trainingsruimte is niet alleen noodzakelijk voor de roeiers van Argo om zich te ontwikkelen tot top- of zelfs olympisch sporter. Door de verbouwing wordt Argo een stuk aantrekkelijker voor andere roeiverenigingen als trainingslocatie. Ook externe sportverenigingen, scholen en bedrijven kunnen gebruik maken van de ruimte om sport gerelateerde activiteiten te ondernemen.  Kortom, een enorme groep mensen die kan profiteren van dit project!

Bas Beerkens

Ik ben Bas Beerkens, huidige voorzitter van de projectgroep ‘Space to Breathe’. Ik zit in de beruchte competitieploeg Ergometersch Bier, waarmee ik menig uur van mijn studentenleven op Argo heb doorgebracht. Ik studeer Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen en heb na 2 jaar bachelor gekozen om het bestuur van Argo in te gaan. Ik zit nu dus in het derde jaar van mijn bachelor. Vierdejaars student in Wageningen, altijd trouwe competitieroeier geweest. Maar waarom dan, als nauwelijks roeiend lid en ex-barcommissaris, iets doen aan de trainingsfaciliteiten op Argo? Ik weet niet eens hoe ze er van dichtbij uitzien? Omdat ik verder probeer te denken dan alleen mijn eigen wereld…

Midden in mijn bestuursjaar ging ik nadenken over wat wij als bestuur wilde toevoegen aan Argo. Hieruit kwam het idee om iets te doen aan het koude, natte zoldertje dat wij op Argo ‘De Hoogbouw’ noemen. Hier worden sinds jaar en dag ergometertrainingen gedaan, maar het is verre van een ideale sportruimte. Omdat het bestuur toch wat meer tijd kostte dan verwacht, ben ik na mijn bestuursjaar doorgegaan met dit project. Ik heb een projectgroep bij elkaar gezocht en we zijn aan de slag gegaan met wat nu beter bekend is als ‘Space to Breathe’. Zonder ervaring, zonder kennis. Tot zover veel geleerd en vaak op mijn bek gegaan, maar ik heb nog steeds de volle verwachting dat dit project gaat slagen!

Joost Cruijsen

Ik ben Joost Cruijsen, vierdejaars Argonaut en vierdejaars student in Wageningen. Na mijn bachelor Internationaal land- en waterbeheer afgerond te hebben ben ik nu aan de master Earth & Environment begonnen. Naast mijn studie spendeer ik een groot deel van mijn studententijd op Argo.

Vanaf dat ik in mijn eerste jaar in de aller tofste ploeg, Ergometersch Bier, ben gekomen, ben ik tot nu toe 4 jaar met liefde en plezier een actieve competitive- en toerroeier geweest. Door de jaren heen heeft roeien bij mij meer plaats gemaakt voor gezelligheid en commissiewerk. Zo heb ik met plezier de ANS (Argo Najaars Slotwedstrijden) en het Gala georganiseerd.

Aan het begin van het collegejaar werd ik benaderd door Bas Beerkens of ik mee wilde helpen de nieuwe hoogbouw te realiseren. Ik keek terug naar hoe ik als beginnende roeier kou had geleden op de ergozolder en wilde graag de handen ineenslaan om onze huidige en toekomstige roeiers dit niet aan te doen. Nu een half jaar verder, midden in Space to Breathe, houd ik me vooral bezig met promotie en contacten en heb ik goede moed dat we samen de hoogbouw aan kunnen pakken.

Ruben van de Ketterij

Mijn naam is Ruben van de Ketterij en vorig jaar, in mijn bestuursjaar had ik het voorrecht om bij de geboorte van de projectgroep “Space to Breathe” te zijn. Een project waarover ik in het begin nog niet zeker over was, want hoe gaan wij als klein groepje studenten deze nieuwe zolder verwezenlijken? Door heel Argo achter ons te krijgen en als één grote enthousiaste groep actie te voeren. Dat was het antwoord waardoor ook ik dacht “Ja, dit gaan wij doen”

Op Argo ben in actief geweest binnen de NasCie en de 56e Argo Sprint, twee commissies waarin ik met veel plezier Argo een stukje vooruit heb kunnen helpen. Of dit nou was door elke dinsdag 100 hongerige roeiers te voeden of een internationale sprintwedstrijd op de Bosbaan neer te zetten. Naast mijn commissies heb ik veel tijd door gebracht met de jongens van Palen door het Vocht, een bij elkaar geraapte ploeg vol mensen die plezier aan de bar als eerste prioriteit hadden en af en toe nog weleens in de boot stapte. Een leuke groep die nu vooral nog mooie toertochten in steden als Parijs en Venetië maakt.

Buiten Argo was ik klaar om te beginnen met mijn master Management Economics and Consumer Studies met als specialisatie Information and Technology in Operation, Reseach and Logistics. Op dit punt ben ik in het college jaar 2015-2016 penningmeester van Argo geworden. Een jaar waarin het leed van alle hard roeiende leden ook mij duidelijk werd. Een bijna onleefbare situatie op een kleine zolder, waar vooral de wedstrijdroeiers dagelijks te vinden zijn. Dus ook ik zet mij in voor deze actie. De rol in mijn bestuursjaar zorgt ervoor dat mijn voorkeur vanzelfsprekend bij de financiële kant van dit project ligt. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik voor de geldstromen binnen “Space to Breathe” zal zorgen.

Lotte Demmink

Ik ben Lotte Demmink, het nieuwste lid van ‘Space to Breathe’. Sinds twee jaar studeer ik Levensmiddelentechnologie en daarnaast ben ik veel op Argo te vinden. In mijn eerste jaar ben ik gaan wedstrijdroeien als zware dame. Echter ben ik dit jaar overgestapt naar licht omdat ik erg van pannenkoeken houd.

In mijn eerste jaar heb ik in de Afroeicie gezeten en ben ik me meer gaan interesseren in hoe Argo in elkaar steekt en wat ervoor nodig is om als Argonaut harder te gaan roeien. Het project ‘Space to Breathe’ zal hier zeker aan bijdragen. Niet alleen ik als wedstrijdroeier, maar menig competitieroeier heeft weleens een kijkje genomen op de ergometerzolder maar na de eerste keer tien minuten beginnen de hoofden al rood en blauw aan te lopen van het warmte overschot en het zuurstof te kort.

Ik verwacht aan ‘Space to breathe’ bij te dragen door met een frisse blik tegen de plannen en vorderingen aan te kijken. Daarnaast zal ik me vooral bezighouden met alle activiteiten en het enthousiasme van al dat mannelijk schoon in de projectgroep in toom te houden.

Rick Stegeman

Mijn naam is Rick Stegeman, en ik ben ook deel van deze mooie projectgroep ‘Space to Breathe’. Op Argo heb ik, in de 3,5 jaar die ik nu lid ben, veel verschillende dingen gedaan. Mijn eerste twee jaar heb ik in de boot én aan de bar doorgebracht, samen met een fanatieke maar ook wel ambetante groep onder de naam Ergometersch Bier. Daarna besloot ik om roeien toch een treetje hoger te zetten en heb ik met EJL ’16 een ontzettend mooi seizoen geroeid. Na nog een half jaar in de middengroep ben ik begonnen me in te zetten voor het coachen van EJL ’17. Buiten Argo ben ik op dit moment bezig met het afronden van mijn bachelor Ruimtelijke Planning om volgend jaar de masterfase in te gaan.

Vanuit eigen ervaring weet ik dus hoe hard de nieuwe faciliteiten op Argo nodig zijn, zowel als wedstrijdcoach, wedstrijdroeier en als competitieroeier. Ik vind het dus ook belangrijk dat ieder lid van Argo er met deze nieuwe trainingsfaciliteiten op vooruit gaat, ongeacht of je als wedstrijdroeier leeft op de zolder, of als toerroeier een keer gebruik maakt van het nieuwe krachthonk. Daarom is het belangrijk dat we de komende tijd met zijn allen de schouders onder dit project gaan zetten en daarmee samen Argo vooruit kunnen helpen!

Koen van Niekerk

Ik ben Koen van Niekerk, derdejaars Argonaut en degene die verantwoordelijk is voor de bouw van de ‘Hoogbouw’. Naast Argo ben ik in het laatste jaar van mijn bachelor Landschapsarchitectuur. Op Argo heb ik Afroeicie gedaan en anderhalf jaar wedstrijd geroeid (‘vo voor licht). Toen ik wedstrijd roeide heb ik met altijd afgevraagd of binnen trainen niet beter kon. De zolder is verschrikkelijk koud in de winter en nadat er een aantal ploegen getraind hebben, is er ook geen zuurstof meer om optimaal te kunnen trainen.

Mijn taak in Space to Breathe bestaat uit het maken van een degelijk en haalbaar plan, daar diverse offertes voor aanvragen bij bouwbedrijven en de daadwerkelijke bouw van de ruimte. Ik heb geen ervaring met het bouwen van trainingsruimten, maar heb wel enige ervaring binnen de bouw en weet hoe de zolder eruit moet komen te zien. Kortom, twee rechterhanden die popelen om er iets moois van te maken!