Oud-Argo

De Vereniging Oud-Argo is in 1935 opgericht als oud-ledenvereniging van de Wageningsche Studenten Roeivereeniging Argo. Oud-Argo stelt zich ten doel:

 • Het bundelen van ervaring en contacten, om daarmee de huidige Argo-generatie terzijde te staan. Vooral met de steeds kortere studieduur is continuïteit voor de vereniging belangrijker dan ooit.
 • Het bevorderen van contacten tussen oud-leden onderling en met Argo. Hiertoe wordt jaarlijks een oud-ledendag met ledenvergadering georganiseerd. Ook treffen veel leden elkaar op de jaarlijkse Argo Sprintwedstrijden. Deze evenementen worden aangekondigd in het halfjaarlijks orgaan van Oud-Argo, de Argonautika. Daarin wordt elk oud-lid op de hoogte gebracht van het reilen en roeien van Argo en Oud-Argo.
 • Financiële ondersteuning, vooral voor zaken en activiteiten die buiten de normale begroting van de W.S.R. vallen. Bovendien heeft de ondersteuning van de trainingen en uitzending van jonge en veelbelovende roeiers en ploegen naar het buitenland een hoge prioriteit.

Voor meer informatie, vragen en opmerkingen, mail naar: secretaris@oud-argo.nl

Kort nieuws

Argo Sprint 2019
28 juni 2019 (vanaf 17u)
De Argo Sprint vindt dit jaar plaats op de Willem-Alexander Baan te Zevenhuizen. Het belooft wederom een groots evenement te worden met wedstrijdploegen, talentenachten, bedrijfsachten en jeugdroeiers die zullen strijden om het vierkante Argo Sprint blik. Als Oud Argonaut heeft u toegang tot de VIP-tent om daar uw jaargenoten te ontmoeten en goede herinneringen op te halen.

Oud-ledendag 2019
18 mei 2019
De jaarlijkse oud-ledendag is dit jaar op zaterdag 18 mei. Het programma van de dag vindt u hier. Op de oudledendag vindt tevens de jaarlijkse Oud Argo ALV plaats. Klik hier voor de agenda en vergaderstukken van deze ALV.

Bijdrage profcoach
Afgelopen jaar hebben veel oudleden een bijdrage geleverd aan de financiering van een nieuwe profcoach voor Argo. Hiervoor hartelijk dank! Het doel van €30.000/jaar voor 5 jaar hebben we nog niet gehaald, bijdragen zijn nog steeds welkom. Lees hier meer over de wervingsactie en de actuele stand van zaken.

Lid worden

Iedereen die ooit voor kortere of langere tijd lid was van de Wageningsche Studenten Roeivereeniging Argo kan lid worden van Oud-Argo. De contributie bedraagt € 25,- (minimum jaarbijdrage). Hiermee steunt u de W.S.R.

Als Oud-Argolid krijgt u daar natuurlijk ook een aantal zaken voor terug: twee maal per jaar ons magazine in de bus, emailnieuwsbrieven, uitnodigingen voor oud-ledenborrels op de Varsity (april) en de Argo Sprint (juli), de jaarlijkse Oud-Argomiddag op Argo (mei/juni) en lustrumreünies (om de vijf jaar).

» Lid worden kan door deze contributiemachtiging in te vullen en op te sturen

Bent u al lid, maar wilt u voortaan uw contributie ook automatisch laten incasseren? Dan kunt u ook gebruik maken van bovenstaand machtigingsformulier.

Privacybeleid

Voor het privacybeleid van Oud-Argo klikt u hier.

Bestuur en contact

Het bestuur van de vereniging Oud-Argo bestaat momenteel uit de volgende mensen:

Elte-Jan Visser (1985, voorzitter)
Vacature secretaris
Jan Vennegoor op Nijhuis (1977, penningmeester)
Marieke de Lange (1990, bestuurslid)
Pim Brascamp (1965, bestuurslid)
Norbert Zonneveld (1972, bestuurslid)
Hilde Bos (2001, bestuurslid)
voorzitter@oud-argo.nl
secretaris@oud-argo.nl penningmeester@oud-argo.nl

Postadres:
Oude Diedenweg 5
6704 AA Wageningen

Bankgegevens:
IBAN-bankrekeningnummer: NL61 INGB 0001 2477 00
Bank Identifier Code (BIC / SWIFT-code): INGBNL2A

KvK:
09118206

Social Media:


facebook.com/oudargo


linkedin.com/groups/Oud-Argo-66415/about

Periodieke schenking

Middels een periodieke schenking (ook bekend onder de term lijfrenteschenking) is het mogelijk om fiscaal aantrekkelijk aan Oud-Argo te schenken. Indien u deze schenking schriftelijk vast legt (voor een looptijd van minstens 5 jaar) kunt u het schenkingsbedrag jaarlijks opvoeren als aftrekpost bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. De fiscus betaalt dan (afhankelijk van het belastingtarief dat u betaalt) tot maximaal 52% mee aan uw schenking.

Om voor aftrek in aanmerking te komen moesten deze schenkingen in het verleden worden vastgelegd in een notariële akte. De Belastingdienst heeft deze eis met ingang van 1 januari 2014 laten vallen. In plaats daarvan volstaat nu het invullen (en in uw eigen administratie bewaren) van een formulier.

» Download dit formulier om een periodieke schenking vast te leggen

Van dit formulier ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ vult u op beide exemplaren (één voor de schenker en één voor de ontvanger) de onderdelen 1, 2 (bij 2b het huidige kalenderjaar invullen), 3, 5 en 6 in. En stuur deze vervolgens ook allebei op naar onze penningmeester (zie het postadres elders op deze pagina), waarna de penningmeester namens Oud-Argo onderdeel 4 en 7 zal invullen -inclusief het ‘RSIN nummer’ dat u ook nodig heeft bij het invullen van uw belastingaangifte- en u het exemplaar ‘voor de schenker’ weer zal retourneren.

» Download deze betalingsvolmacht om het schenkingsbedrag automatisch te laten afschrijven

Gebruik maken van deze laatste set formulieren, de betalingsvolmacht (om Oud-Argo te machtigen om het jaarlijkse schenkingsbedrag van uw rekening af te schrijven), is optioneel. Als u het geld ieder jaar zelf wil overmaken, dan vult u deze niet in. Maakt u wel gebruik van de volmacht, stop dan ook weer beide exemplaren in de enveloppe voor de penningmeester (de penningmeester zal ‘Incassant ID’ en ‘kenmerk van de machtiging’ voor u invullen). Het exemplaar ‘voor de schenker’ krijgt u weer retour voor uw eigen administratie.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester via: penningmeester@oud-argo.nl

De ingevulde schenkingspapieren kunt u opsturen naar:

Vereniging Oud-Argo
t.a.v. de penningmeester
Oude Diedenweg 5
6704 AA Wageningen

ANBI?

Oud-Argo heeft geen ANBI-status. Giften aan Oud-Argo zijn daardoor maar beperkt (d.w.z. alleen in de vorm van een periodieke schenking) aftrekbaar. Oud-Argo voldoet wel aan de definities van een sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Oud-Argo hoeft daardoor geen schenk- of erfbelasting te betalen over uw giften en legaten.

Projecten

Oud-Argo biedt regelmatig financiële steun voor zaken en activiteiten die buiten de normale begroting van Argo vallen. Dit gebeurt vrijwel altijd op projectbasis.

Lopende projecten

 • Aanstelling profcoach

  Argo gaat per september een fulltime profcoach inhuren. Hier is een bedrag voor nodig van €60.000,- euro per jaar voor een periode van 5 jaar. Argo voert een forse contributieverhoging door die €30.000,- per jaar oplevert. Dit is een grote stap, maar betekent dat er nog een flink bedrag mist.

  In 2018 heeft een wervingsactie plaatsgevonden onder de oud-leden. Meer informatie is hier te vinden.

 • Twee met Fonds

  In september 2014 hebben twee kersverse leden van verdienste (resp. Nederlands Kampioen SA2+ in 2011 en nationaal Bosbaanrecordhouder in de LSA2+) het initiatief genomen voor dit fonds. Het doel is voldoende middelen bijeen brengen om op termijn een nieuwe Empacher twee met stuurman aan Argo te kunnen aanbieden. Oud-Argo wil hier ook aan bijdragen. Wilt u ons hierbij helpen? Maak dan uw Oud-Argo donatie over o.v.v. ‘2+ fonds’.

Selectie van afgesloten projecten

 • Uitzending naar “European University Championships

  Mede dankzij financiële steun van Oud Argo reisden in de zomer van 2017 twee Argo-ploegen af naar Servië voor de “European University Championships”Lees het hele wedstrijdverslag op de Argo website.

 • Behoud sporthistorisch erfgoed

  In 2015 en 2016 zorgde Oud-Argo o.a. voor de restauratie van twee olieverfschilderijen van voormalige botenhuis(locaties), het inlijsten van oude foto’s en affiches en de aanschaf van bewaarcassettes voor oude roeimedailles.

 • Verenigingsbus

  In 2016 financieerde Oud-Argo met € 10.000,- de aanschaf van een Volkswagen Crafter bestelbus met trekhaak. Argo kan hiermee goedkoper haar eigen botentransport uitvoeren en bovendien gemakkelijker en frequenter op trainingskamp als het eigen trainingswater onroeibaar is.

 • Uitzending EUC Rowing

  In 2015 plaatsten twee Argo-ploegen zich voor de Europese Universiteits-kampioenschappen roeien. Samen met het sportcentrum van Wageningen UR subsidieerde Oud-Argo de onkosten die deze sporters hebben gemaakt in de voorbereiding op en deelname aan dit toernooi.

 • Artemis Helios

  Argo wil met dit zonnestroomproject in haar eigen elektriciteitsbehoefte gaan voorzien. Oud-Argo draagt € 10.000,- (d.w.z. 25%) bij in de aanschafsom van de benodigde zonnepanelen, die mede dankzij een provinciale subsidie kon worden gerealiseerd. In het voorjaar 2015 is de installatie in gebruik genomen. Lees meer

 • Uitzending FISU WK

  In 2014 selecteerde de roeibond twee Argo-roeiers om in het kader van talentontwikkeling deel te nemen aan de Wereld Universiteitskampioen-schappen roeien. Samen met het sportcentrum van Wageningen UR subsidieerde Oud-Argo de onkosten die deze sporters hebben gemaakt in de voorbereiding op en deelname aan dit toernooi.

 • Lustrumcadeau ’13

  In de periode 2010 – 2013 bracht Oud-Argo € 100.000,- bijeen als bijdrage aan de ingrijpende vernieuwbouw van het botenhuis.

 • Conserveren en ontsluiten historisch filmmateriaal

  In 2012 zijn met steun van Oud-Argo (vanwege de vele roeibeelden) de filmarchieven van de FiFo (Film- en Fotocommissie van W.S.V. Ceres) gedigitaliseerd. Dit beeldmateriaal is ondergebracht bij het Audiovisueel Archief Gelderland (AVAG) in Arnhem (bekijk hier een Argo filmfragment uit 1946 op de AVAG-website). Een compilatie van roeibeelden is in 2014 door Oud-Argo uitgebracht op DVD (wordt meegeleverd bij aanschaf van een Eeuwboek).

 • Lustrumcadeau ’08

  In de periode 2008 – 2013 schonk Oud-Argo jaarlijks een door Argo vrij te besteden bedrag van € 2.000,-. Hiervan is onder meer krachttrainingsapparatuur aangeschaft, zijn coachcursussen bekostigd, en buitenlandse trainingskampen georganiseerd.

 • Botenwagen

  In 2007/2008 werd een nieuwe botenwagen t.w.v. € 8.000,- aangeboden.

 • Minerva-project

  In de periode 2005 – 2008 droeg Oud-Argo regelmatig bij in de kosten van uitzending van Argo-roeiers naar de Head of the Charles in Boston (USA) in KNSRB-combinatie-achten onder de vlag van Roeivereeniging Minerva.

 • Plan Profcoach

  In de periode 2005 – 2009 droeg Oud-Argo jaarlijks € 5.000,- bij aan het salaris van de professionele coach(begeleider).

 • Lustrumcadeau ’98

  In het lustrumjaar 1997/1998 werd een groene Empacher vier met stuurman aangeboden; Het Gulden Vlies. Deze boot was jarenlang het Oude Vier-schip.

Bijdragen?

Wilt u bijdragen aan een specifiek project? Maak dan een gift over op rekening NL61 INGB 0001 2477 00 t.n.v. Oud Argo o.v.v. de naam van het project.

Argonautika

Samen met Argo brengt Oud-Argo ieder half jaar een magazine uit: de Argonautika.

» Bezoek onze ISSUU-pagina om oude nummers van het blad door te bladeren

Opsporing verzocht

Van de volgende Argonauten hebben we momenteel (maart 2018) geen actuele adresgegevens:

H.A.C. (Rik) le Poole (1961- )
ing. G.W.M. Spoorenberg (1978- )
mevr. ir. C.I. (Carolien) Bustamente (1982-1987)
mevr. ir. B.M. (Bernadette) van der Groen (1984-1989)
ir. A.G. (Art) Hengeveld (1984-1992)
ir. P.H. (Pieter) Kuiper (1984-1990)
mevr. dr. ir. A. (Aukje) Steensma (1986-1994)
ir. D. (Diederik) Anema (1986-1991)
R. (Roel) van der Veen (1988-1994)
ir. A. van der Meulen (1989-1993)
ir. J. (Johan) van der Woude (1989-1995)
mevr. dr. ir. M.E. (Marieke) van Meeteren (1991-1996)
mevr. ir. P.J. (Else) Cnossen (1992-1997)
mevr. ir. S.J. (Saskia) van Noordt (1993-1996)
mevr. ir. H.H.F. (Hester) Pranger (1993-1997)

En van de volgende Argonauten (volgens onze informatie woonachtig in het buitenland) hebben we momenteel geen emailadres:

ir. F.J. (Joop) van Dillewijn (1946-1953)
ir. T. (Tjerk) Hoekstra (1976-1983)
mevr. ir. M.A.S. (Margot) Wullems (1980-1988)
mevr. ir. J.C.M. (Jolanda) Kouters (1988- )
ir. K.N. (Koert) Grever (1990-1997)
mevr. ir. A.M.M. (Mariëtte) Vink (1990-1995)
mevr. ir. C.J.M. (Bianca) van Haperen (1993-1999)
dr. ir. P. (Pieter) Langendijk (1994-1997)
ir. A.I. (Andries) Smit (1994-1997)

Help ons een handje!
Breng ons weer in contact met uw oude roeivrienden. Heeft u recente contactgevens (adres en e-mail) van deze mensen? Laat het ons even weten via: secretaris@oud-argo.nl

Varsity oud-ledenborrel

Als lid van Oud-Argo bent u op 8 april a.s. uiteraard ook weer van harte welkom op de jaarlijkse oud-ledenborrel (voor KNSRB-verenigingen) in het VIP-paviljoen op het Varsity-terrein. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Varsity-website.

Varsity 135

8 april 2018