21e Argo Lustrum

Tot Expressie

Op 30 oktober 2017  luiden wij het 21e lustrumjaar in met het thema : ‘Tot Expressie’! Dit jaar staat Argo in het teken van het lustrum en vieren we de afgelopen 105 jaar van haar bestaan. Om deze mijlpaal te vieren worden er verschillende activiteiten door het jaar heen georganiseerd, maar vooral ook tijdens de lustrumweek.

Heb je vragen of opmerkingen, schroom niet om uw Lucie aan te spreken of stuur een elektronisch postbericht naar lustrum@wsr-argo.nl.

Media

Opening Lustrum

Opening Lustrum

29 oktober 2017

Contact

W.S.R. Argo

Grebbedijk 59
6702PB, Wageningen
lustrum@wsr-argo.nl // Lustrumcommissie
bestuur@wsr-argo.nl // Bestuur
0317-420700 // Bestuur
NL29INGB0681075686 t.n.v. W.S.R. Argo

Commissie

Voorzitter: Harm Brouwer
Secretaris: Sanne Put
Penningmeester: Janhenk Boekeloo
Commissaris PR: Floor Enklaar
Commissaris Lustrumwedstrijden: Tjalling Tjalsma
Commissaris Evenementen I: Annelotte van Dieren
Commissaris Evenementen II: Lidia Thelen