Marieke de Lange benoemd tot Lid van Verdienste

By | Oud argo | No Comments

Zaterdag 18 mei was een mooie dag op de W.S.R. De zon scheen terwijl de Oud Ledendag plaatsvond. Deze gelegenheid heeft Argo aangegrepen om iemand ook figuurlijk in het zonnetje te zetten: Marieke de Lange is vanwege haar jarenlange inzet voor Argo tot Lid van Verdienste benoemd!

Marieke heeft in de jaren negentig bij Argo geroeid en is nog steeds actief als roeier bij de burgervereniging VADA. “In haar roeicarrière bij Argo heeft ze 17 blikken weten te trekken, een mooie prestatie”, vertelt haar tweezondermaatje Marjolein Snippe. Na een roeicarrière bij Argo heeft Marieke zich verdienstelijk gemaakt door plaats te nemen in het bestuur van Oud Argo, waar ze sinds 2011 de oud ledenvereniging ondersteunt. De band tussen Argo en haar Oud Ledenvereeniging heeft Marieke altijd sterk willen houden. Hierdoor bleef ze actief bij Argo, door lid te worden van de Argo Magazine Commissie. Jarenlang heeft zij stukken geschreven voor de Argonautika. Deze winter heeft Marieke haar laatste periodiek afgeleverd: ‘stille krachten’ was het onderwerp. Passend, bij Marieke. Als stille kracht heeft ze ontzettend veel initiatieven bij Argo én Oud Argo ondersteund, terwijl ze ook nog roeit, werkt en actief is in de Wageningse politiek.

Ook de band tussen Argo en VADA, beiden gesitueerd op de Grebbedijk, houdt Marieke sterk. ploeggenoot Marleen Henkens was aanwezig en benadrukte de wedstrijdgeest van Marieke, niet bij Argo, maar bij VADA. “Dankzij Marieke en haar banden bij Argo, is de verstandhouding tussen beide verenigingen goed. Vaak delen we botentransport en als we iets nodig hebben, kunnen we altijd bij Argo aankloppen”.

Marieke is een spil in vele projecten. Twee recente projecten waar Marieke aan bijdraagt zijn het profcoachproject en de werkgroep Veilig recreatiewater. Bij het laatste vormt zij, als ecoloog, de schakel tussen de verschillende natuur- en recreatiepartijen: een belangrijke functie!

Al met al kent Argo Marieke als een veelzijdig en warm persoon, die allerlei projecten fantastisch weet te combineren en professioneel uitvoert.

Voor al haar inspanningen wil de W.S.R. Argo Marieke hartelijk bedanken! Vanaf vandaag is Marieke Lid van Verdienste en zal haar naam op de Lid van Verdienstelijsten prijken.

Leuke feiten en het begin van een traditie

By | Oud argo | No Comments

Door Henk Jan Kastein, roeier bij de ”OL” en secretaris van de StBRW.
Onlangs wees ik het Argo bestuur er op dat het Argo verhaal uit de oudheid op verschillende manieren in verschillende media aan bod kwam. Secretaris Marlies Koerts noemde dit leuke feiten. Zij stuurde mijn berichten intern door naar de Mediacommissie. Dat resulteerde in een verzoek om deze feiten voor u op een rij te zetten. Bij deze.
De avonturen van Jason
Tijdens menig botendoop -en gelukkig zijn die er nog al eens, de laatste tijd- zien en horen we de voorzitter van Argo worstelen met de klassieke vertaling van de Argo-saga. Tegenwoordig is er een meer toegankelijke tekst beschikbaar. In het laatste boek van Stephen Fry, “Helden”, worden ook de avonturen van Jason beschreven.
In het voorwoord schrijft Stephen Fry dat het boek “Helden” een soort vervolg is op zijn boek “Mythen”. Dat is zijn hervertelling van het verhaal van de oorsprong van alles. In “Helden” vertelt Stephen Fry de verhalen van de stervelingen uit de mythologie. Hij beschrijft de belevenissen van onder meer Perseus, Herakles, Oedipus en Jason.
Een hervertelling is het zeker, want Stephen Fry schrijft het niet op als droge kost. Hij hanteert een gemoedelijke verhaaltrant, die wat doet denken aan de vertelstijl uit de kookboeken van Jamie Oliver. Stephen Fry voegt in voetnoten allerlei achtergrondinformatie toe. Hij legt ook uit dat de avonturen van Jason zijn overgeleverd via verschillende geschriften. Per schrijver kan het verschillen wie de Argonauten waren, welke avonturen ze beleefden of welke plaatsen ze aandeden.
Achterin het boek “Helden” is een “Wie is wie” opgenomen, waarin de oerwezens en de stervelingen in alfabetische volgorde worden genoemd en besproken. Heel handig tijdens een wandeling door de botenloods, wanneer je wilt achterhalen naar wie een schip is vernoemd.
Jason kreeg als taak het gulden vlies op te halen. Voor zijn reis had hij een stevig en goed uitgerust schip nodig. Dit liet hij bouwen door Argos, en het unieke schip werd bekend onder de naam Argo, ter ere van zijn maker. Het schip kreeg net als een gewone galei een roeidek.
Er waren echter een paar noviteiten. Nog nooit was een zeewaardig schip uitgerust met meer dan één mast. De roeibanken werden voorzien van leren kussens. Niet voor het comfort, maar om de roeiers in staat te stellen naar voren en naar achteren te schuiven, zodat ze niet alleen de kracht van hun rug, maar ook de kracht van hun benen konden benutten voor hun slag. Deze innovatie, die was bedacht door stuurman Tifys, zou van vitaal belang blijken voor de expeditie.
Eén van de moeilijkheden die ze onderweg moesten overwinnen, was dat ze tussen de Botsende Rotsen door moesten varen. Wanneer iemand passeert, schuiven de rotsen met verbluffende snelheid naar elkaar en klappen tegen elkaar aan. Alleen wie sneller vaart dan een duif vliegt, komt er door zonder verpletterd te worden. De duif, die de Argonauten als test tussen de rotsen door lieten vliegen, verloor haar staartveren.
De Argonauten moesten dus roeien alsof hun leven er van af hing. Eén van de Argonauten was de zanger, poëet en componist Orpheus. Orpheus trommelde op een houten kist om de roeiers aan te sporen en het tempo aan te geven. Orpheus was zo bang dat ze het niet zouden halen, dat hij het tempo steeds sneller opvoerde, en riep: ”Trek dan, schobbejakken”. Opeens waren ze er doorheen.
De rotsen zouden elkaar nooit meer raken. Sindsdien ligt de Bosporus open voor de scheepvaart.
Meleagros wees er op, dat ook de Argo haar staartveren miste. De rotsen hadden het laatste stukje van de roersteven meegenomen.
De roeiers hadden nog een appeltje met Orpheus te schillen. “Trek dan, schobbejakken?” Ze pakten Orpheus bij zijn armen en benen en jonasten hem het water in. Zo ontstond de tot vandaag bestaande traditie, dat de winnende ploeg zijn stuurman in het water gooit.
Het gulden vlies
Aanvullend doe ik melding van een artikel in de Volkskrant van 19 februari 2019. Het Streekmuseum in Tiel beschikte als “topstuk” over een miniatuur gulden vlies, die in 1559 door Philips II zou zijn geschonken aan de Tielse edelman Claes Vijgh.
Het vlies begon te corroderen en bleek dus niet van echt goud te zijn, maar een “fopstuk”. Als je goed keek was dat eigenlijk altijd al zichtbaar.
In het museum zijn ook enkele zalen gewijd aan Flipje van het Tielse fruit. Een commentator schreef: “De directeur bestiert een jammuseum, maar weet niets van antiquiteiten”.

Oud-wedstrijd dames diner voor Space to Breathe

By | Evenementen, Oud argo | No Comments

Zondag 18 juni heeft EJD’17 historische verhalen uitgewisseld met oud-wedstrijd dames, waaronder de Helle’s angels uit 1991. Het was prachtig weer en onder het genot van een heerlijk diner zijn de mooiste verhalen van vroeger weer boven tafel gekomen. Op deze avond is ook geld opgehaald voor het project Space to Breath: er is weer €293,90 bij!

Ton van Diest Lid van Verdienste

By | Oud argo | No Comments

Bijna zeventig jaar na zijn eerste roeijaar is Ton van Diest afgelopen zaterdag tot Lid van Verdienste benoemd. In zijn beginjaren in Wageningen heeft Ton veel geroeid en is hij daarnaast twee jaar materiaalcommissaris geweest. Na een periode in de Verenigde Staten sloeg in 1963 op de lustrumwedstrijden het roeivirus weer toe. Ton is sindsdien betrokken geweest bij het, mede door hem opgezette, seniorenroeien op W.S.R. Argo. Het seniorenroeien is in 1971 omgedoopt tot de Stichting tot Bevordering van de Roeisport in Wageningen, afgekort STBRW. Deze groep, beter bekend als de ouwe lullen, gaat elke zaterdag tussen 09:00 en 12:00 roeien en koffie drinken. Als captain en secretaris houdt Ton zich al vijfentwintig jaar wekelijks bezig bezig met opvulling van de boten. Na vele jaren inspannen voor de vereniging is dus meer dan terecht dat Ton van Diest eindelijk Lid van Verdienste is geworden!

Lid van verdienste J.A. Warnaars overleden

By | Oud argo | No Comments

Maandag 30 november is lid van verdienste Jan Warnaars op 82 jarige leeftijd overleden. Jan Warnaars was vanaf de negentiger jaren als coach veel betrokken op Argo. Hij heeft daarbij vele zware achten door hun roeicarrière geleid. We zijn Jan dankbaar voor de positieve energie die hij in Argo heeft gestoken.

Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Jan. Wij wensen hen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Met oprechte deelneming,

Namens het gehele bestuur,

B.B.J. Ooteman,
Voorzitter der W.S.R. Argo

                                                         Inshared Autoverzekering

                                                         Maxilia

                                                         Black Friday Nederland