De Argonaut – Marieke de Lange

By 10 juni 2020De Argonaut

In deze editie van de Argonaut zetten we graag een oud-Argonaut en tevens Lid van Verdienste in het zonnetje: Marieke de Lange! 

Marieke is vandaag de dag nog erg betrokken bij Argo. Het is natuurlijk niet voor niets dat ze vorig jaar werd benoemd tot Lid van Verdienste. Marieke heeft zich onder andere bezig gehouden met het project Veilig Recreatiewater. In dit project heeft zij samen met een groepje oud-Argonauten verschillende Argo besturen geadviseerd in het proces rondom de versterking van de Grebbedijk. Het ultieme doel – dat we straks mogen roeien op de nieuw aan te leggen nevengeul in de Plasserwaard – lijkt helaas buiten bereik. Dat ze bij dit project betrokken was, is niet gek. Marieke is sinds anderhalf jaar senior adviseur bij Rijkswaterstaat waar ze mee werkt aan ‘schoon en gezond water’, met Kaderrichtlijn Water en kennisontwikkeling ecologische waterkwaliteit als speerpunten. “Kort gezegd, ik probeer beter te begrijpen hoe het aquatisch ecosysteem werkt en welke drukfactoren belangrijk zijn, en hiermee mijn (9000) collega’s te adviseren waar en op welke manier verschillende functies te combineren zijn. Bijvoorbeeld, recreatie (roeien) en natuurwaarden. Door het roeien op de Rijn is het rivierengebied mijn favoriete gebied, en daar ben ik binnen mijn afdeling nu ook de inhoudelijk verantwoordelijke voor.”

Lees meer

De roeisport heeft Marieke zeker nog niet achter haar gelaten. Momenteel is ze fanatiek lid bij onze overburen, Vada. “Na mijn afstuderen ben ik overgestapt naar Vada, daar roei ik nog steeds. Daarmee heb ik ook altijd de contacten met Argo gehouden. Ik organiseer al een heel aantal jaren de Vada zaaltraining in de winter, waarbij we Argo roeiers als trainers hebben. En bij wedstrijden combineren we als het kan het botentransport, en soms kunnen wij een boot van Argo lenen. Dan is het handig om de MCs te kennen.”

Het contact met Argo is sinds haar afstuderen niet verwaterd. Marieke zit namelijk sinds 2011 in het Oud Argo bestuur. “Het leuke aan het Oud Argo bestuur is dat we met verschillende generaties samen de band met Argo delen. En roeiers zijn leuke mensen om mee om te gaan. We hebben altijd veel plezier tijdens onze vergaderingen of bijeenkomsten.”

Daarnaast zat ze tot vorig jaar in de redactie van de Argonautika. “Het leuke daaraan vond ik, behalve het verzinnen van thema’s en artikelen schrijven, om met Argonauten te vergaderen. En de kwaliteit van de Argonautika is echt heel goed.”

En natuurlijk is Marieke niet de enige oud-Argonaut die zich nog zo inzet voor Argo. Want toen we de vraag stelde, wat weten weten mensen volgens u nog niet over (Oud )Argo toen antwoordde Marieke: “Ik denk dat veel Argonauten niet weten wat Oud Argo op de achtergrond allemaal doet voor de vereniging. Dat is heel veel adviseren, bijvoorbeeld tussen de voorzitter van het Oud Argo bestuur en de voorzitter van Argo. En financieel, bijvoorbeeld bij de aanschaf van boten, of garant staan voor grote aankopen door Argo. En als een Argonaut een uitzending verdient, bijvoorbeeld naar de FISU, dan kunnen ze altijd een beroep doen op Oud Argo voor sponsoring.”

Het lijkt dan ook niet anders dan logisch dat Argonauten na hun afstuderen lid worden van Oud Argo zo stelt Marieke: “Als je dit weet, dan is het logisch dat je na je afstuderen, zoals traditie voorschrijft, bij je afstudeerborrel lid wordt van Oud Argo. Dat is meteen een goede manier om contact te houden met al die leuke Argonauten. Ik hoop dat de Argonautika aan dat contact kan blijven bijdragen.”

Ook stelde wij de vraag, wat vind je het mooiste aan Argo? Naast de uiterlijke aspecten zoals het gebouw en de hoogbouw, vindt Marieke ook de niet-lullen-maar-poetsen-mentaliteit van Argo mooi vindt. “Zonder te veel poeha gewoon samen dingen tot stand brengen.” Zo krijgen Argonauten dingen zoals de hoogbouw en de start faciliteit op de Willem-Alexander baan voor elkaar.

Met Marieke de Lange aan het woord, zetten we ook Oud Argo in deze rubriek in het zonnetje. Om die reden vroegen we haar waarom iedereen een betrokken oud-Argonaut zou moeten zijn of worden. Bij deze haar antwoord en dus het laatste woord aan Marieke:

“Iedereen weet dat je studententijd een hele belangrijke vormende tijd is in je volwassen wording. Dat heb je soms nog niet door als je er middenin zit. Maar als je later terugkijkt, dan realiseer je dat Argo een belangrijke rol heeft gespeeld in die volwassen wording. En dan is het alleen maar mooi om betrokken te blijven, en je groene hart te koesteren, en mede (oud-) Argonauten te ontmoeten. Omdat de Rijn altijd blijft stromen, voor ons en voor Argo.”