GROEI 2019

By 18 december 2019Evenementen

GROEI 2019

Argonauten Paulien en Pauline nemen deel aan het GROEI programma van de KNRB! In dit artikel leggen zij uit wat dit inhoudt.

In de roeisport kan je naast roeien je ook ontwikkelen in heel veel andere velden. Zo zetten sommigen roeiers zich in als bestuurslid van hun vereniging, de KNRSB of de NSRF. De KNRB speelt in op de kwaliteiten van deze studenten door middel van het GROEI programma. Met dit programma worden de bestuurskwaliteiten van menig oud verenigingsbestuurder naar een hoger niveau getild door ze aan te slag te laten gaan met hun eigen project. Ook Argo wordt vertegenwoordigd in dit groeiprogramma: Paulien Brandsen en Pauline Damhof zijn al bij de eerste van bijeenkomst geweest.

Bestuurders hebben veel tijd gestoken in de roeisport voor studenten. Zij hebben al veel kwaliteiten die nog steeds ingezet kunnen worden in de roeiwereld. Voor deze jonge bestuurders startte de KNRB in 2019 een kort en intensief opleidingsprogramma. Het doel is om jonge, talentvolle sportbestuurders te ondersteunen in hun ontwikkeling en ze te helpen om een bijdrage te leveren aan de roei- en sportwereld. Vier keer wordt er een dag georganiseerd voor deze bestuurders. Voor de bijeenkomsten worden inspirerende locaties gekozen zoals Ahoy en het Olympisch Training Centrum. Eind november was de eerste module in het Friendship Sport Center, te Amsterdam. Dit is een sportaccommodatie voor gehandicapte kinderen. Zo laten de organisatoren van GROEI zijn wat er te bereiken is binnen deze kant van het sportleven.

Voor de bijeenkomsten worden er inspirerende sprekers uitgenodigd zoals Irene Eijs (Oud lichte dame van de K.S.R.V. “Njord”). Zij is bestuurslid NOC*NSF & Business Intelligence Director mediabureau Mindshare. De sprekers die worden uitgenodigd hebben zich na hun sportcarrière nog ingezet voor de sport via commissies en/of besturen.

De oud-bestuurders zijn voorgedragen door hun verenigingen om deel te nemen aan GROEI programma. Vanuit heel Nederland komen de studenten samen om meerdere modules onder professionele begeleiding te volgen. Tijdens de eerste module hebben de deelnemers van het programma elkaar kort leren kennen en op basis van interesses en aspiraties zijn er groepen gevormd waarbij de eis was: ze moeten bestaan uit studenten van verschillende verenigingen. De groepen hebben ieder een casus gekozen om aan te werken.

Argo wordt gerepresenteerd door Paulien Brandsen en Pauline Damhof. Paulien Brandsen is nu samen met de A.R.S.R ‘Skadi, de G.S.R. ‘Aegir’, en de K.N.S.R.B. bezig om het fundament te leggen voor het coastal roeien om met de jeugd naar de Youth Olympic Games te gaan.

Pauline Damhof kijkt samen met oud-bestuurders van de A.R.S.R ‘Skadi’, de N.S.V. Phocas en de A.A.S.R. Skøll naar de activatie van roeiers tussen de 25 tot 45 jaar. “Veel roeiers stoppen na hun studententijd met het beoefenen van de sport. Samen met mijn casus-groep onderzoek ik hoe wij deze ex-roeiers weer betrokken kunnen krijgen bij de sport, bijvoorbeeld in de vorm van een ander lidmaatschap of wellicht nieuwsbrieven. Daarna zullen wij een officieel advies aan de KNRB leveren.”, Aldus Pauline  .

De deelnemers van het GROEIprogramma zijn vier dagen bezig met de modules. Aan het eind van de modules zullen alle groepen een eindpresentatie geven over hoe zij het probleem van hun casus aan willen pakken. Zo hoopt de KNRB de bestuur talenten betrokken te houden bij de roeibond. Wellicht kan er via commissies hun bestuurs- en sport kwaliteiten worden ingezet.