Zaterdag 18 mei was een mooie dag op de W.S.R. De zon scheen terwijl de Oud Ledendag plaatsvond. Deze gelegenheid heeft Argo aangegrepen om iemand ook figuurlijk in het zonnetje te zetten: Marieke de Lange is vanwege haar jarenlange inzet voor Argo tot Lid van Verdienste benoemd!

Marieke heeft in de jaren negentig bij Argo geroeid en is nog steeds actief als roeier bij de burgervereniging VADA. “In haar roeicarrière bij Argo heeft ze 17 blikken weten te trekken, een mooie prestatie”, vertelt haar tweezondermaatje Marjolein Snippe. Na een roeicarrière bij Argo heeft Marieke zich verdienstelijk gemaakt door plaats te nemen in het bestuur van Oud Argo, waar ze sinds 2011 de oud ledenvereniging ondersteunt. De band tussen Argo en haar Oud Ledenvereeniging heeft Marieke altijd sterk willen houden. Hierdoor bleef ze actief bij Argo, door lid te worden van de Argo Magazine Commissie. Jarenlang heeft zij stukken geschreven voor de Argonautika. Deze winter heeft Marieke haar laatste periodiek afgeleverd: ‘stille krachten’ was het onderwerp. Passend, bij Marieke. Als stille kracht heeft ze ontzettend veel initiatieven bij Argo én Oud Argo ondersteund, terwijl ze ook nog roeit, werkt en actief is in de Wageningse politiek.

Ook de band tussen Argo en VADA, beiden gesitueerd op de Grebbedijk, houdt Marieke sterk. ploeggenoot Marleen Henkens was aanwezig en benadrukte de wedstrijdgeest van Marieke, niet bij Argo, maar bij VADA. “Dankzij Marieke en haar banden bij Argo, is de verstandhouding tussen beide verenigingen goed. Vaak delen we botentransport en als we iets nodig hebben, kunnen we altijd bij Argo aankloppen”.

Marieke is een spil in vele projecten. Twee recente projecten waar Marieke aan bijdraagt zijn het profcoachproject en de werkgroep Veilig recreatiewater. Bij het laatste vormt zij, als ecoloog, de schakel tussen de verschillende natuur- en recreatiepartijen: een belangrijke functie!

Al met al kent Argo Marieke als een veelzijdig en warm persoon, die allerlei projecten fantastisch weet te combineren en professioneel uitvoert.

Voor al haar inspanningen wil de W.S.R. Argo Marieke hartelijk bedanken! Vanaf vandaag is Marieke Lid van Verdienste en zal haar naam op de Lid van Verdienstelijsten prijken.