Veiligheid

Veiligheid op de Rijn is van uiterst belang.

Roeiers worden verwacht hun eigen veiligheid én die van anderen te waarborgen.

Gevaarlijke situaties moeten ten alle tijden worden vermeden.

Mochten er zich toch gevaarlijke situaties voordoen dan moeten deze duidelijk worden gecommuniceerd naar alle belanghebbenden.

Vaarmelder

Rijkswaterstaat heeft een applicatie ontwikkeld waarmee onveilige situaties en gebreken langs de vaarweg doorgegeven kunnen worden.
Urgente informatie wordt bekend gemaakt aan overige gebruikers en belanghebbenden.
Ook de beheerder van de vaarweg wordt op de hoogte gesteld van de situatie.
Er kunnen foto’s aan de melding worden toegevoegd om de situatie te verduidelijken.
De applicatie is niet bedoeld om ongevallen te melden of hulpdiensten op te roepen.
In deze gevallen moet altijd 112 gebeld worden.

Klik op het juiste icoontje om de applicatie gratis te verkrijgen.