Argo gaat voor groen. Niet alleen in de boot en op het water, maar nu ook in haar duurzame energie gebruik. Om Argo nog groener en duurzamer te maken, zowel qua energie gebruik als langdurige financiering is Argo in zonne-energie gaan investeren. Om Argo in haar volledige stroomverbruik te voorzien zou het dak van de botenloods bekleed moeten worden met 250m2 aan zonnepanelen. Dit project werd eind 2014 gestart en kreeg de naam ‘Artemis Helios’, waarbij de godin van de jacht en de zonnegod de handen ineen slaan voor een groener en duurzamer Argo.

Met grote vreugde en enthousiasme mogen wij nu enkele maanden later meedelen dat dit duurzame project succesvol is afgerond. Sinds korte tijd is het dak van Argo verrijkt met 150 fotovoltaïsche panelen die samen 33.000 kWh aan groene stroom op jaarbasis opwekken, wat gelijk staat aan het stroomverbruik van de gehele vereniging. Dit project is gerealiseerd dankzij een subsidie van de provincie Gelderland, participatie van 52 oud-leden en investeringen van adviesbureau Wing en advies en interim-management Respectare. Door betrokkenheid van bedrijven en vele particulieren in de vorm van langdurige financiële investeringen heeft Argo dit collectieve project kunnen realiseren. De betrokkenheid van vele partijen maken dit project uniek en een fantastisch voorbeeld van coöperatie en samenwerken aan een duurzamer en groener Nederland! Argo is daarmee de eerste roeivereniging in Nederland die volledig op zonne-energie draait en zich op deze grote collectieve schaal inspant voor duurzame energie. Hiermee onderstrepen we het groene karakter van Argo en Wageningen.

Om dit grote succesvolle project te vieren en alle betrokken partijen te bedanken voor hun inzet zal de zonne-installatie van de Wageningsche Studenten Roeivereeniging Argo officieel geopend worden waarbij we alle belangstellenden hierbij van harte uitnodigen voor deze feestelijke opening.

Op woensdag 1 juli 2015 is de installatie geopend door een speciale vertegenwoordiger van de provincie Gelderland. Verheugd waren wij dat ook de Commissaris van de Koning van Gelderland, de heer Clemens Cornielje, de installatie officieel heeft geopend op Argo!

De opening werd gecombineerd met een netwerkevenement voor Wageningse studenten, starters en ondernemers. Dit Business Zomer Café, georganiseerd door WageningenUR, StartLife en KLV, werd op Argo aan het water gehouden met een gevarieerd (muzikaal) programma. Ook het Wageningse ondernemerschap werd in het zonnetje gezet. Het was een mooie avond.

150
zonnepanelen
245
totale oppervlakte
23000
opgewekte energie per jaar