Welkom

Beste roeiers, 

De Argo Sprint zal deze zomer verroeid worden op de Willem-Alexander baan. Graag zien we jullie op 2 juli 2021!

Met groene groet,

61e Argo Sprint commissie

Nieuws

COVID-19 UPDATE

De voorbereidingen voor Argo Sprint in de zomer van 2021 zijn in volle gang!

Fietsverhuur

Later volgt meer informatie.

Tijdschema

Later volgt meer informatie.

Bereikbaarheid

Later volgt meer informatie.

Wedstrijdinformatie

Velden

 

Binnenkort meer informatie.

Loting

De loting zal op een later moment bekend worden gemaakt.

Wedstrijdschema

Het wedstrijdschema zal op een later moment bekend worden gemaakt.

Wedstrijdbepalingen (onder voorbehoud)

LET OP: de wedstrijdbepalingen kunnen aankomende editie afwijken van onderstaande informatie.

De wedstrijden worden gehouden volgens de bepalingen van het Reglement voor Roeiwedstrijden van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond.

Wedstrijdleiding:
Dhr. S.B. van den Oetelaar (wedstrijdleidingsprint@wsr-argo.nl)
Dhr. B.B.J. Ooteman (wedstrijdleidingsprint@wsr-argo.nl)

Hoofd van de Jury:
Dhr A.C. Lokker

Inschrijven via het KNRB inschrijfprogramma :

Binnenkort meer informatie.

Inschrijfregels:

  • Wedstrijdnummers worden geannuleerd bij minder dan 4 inschrijvingen.
  • Nummers worden samengevoegd bij minder dan 4 inschrijvingen.
  • Nummers aanvragen is niet mogelijk.
  • Alternatieve naam ploeg is niet mogelijk.
  • Dubbel gebruik boten is mogelijk.

Inschrijfgelden:

  • Rekeningnummer: NL80INGB0682984116  t.n.v. W.S.R. Argo te Wageningen.
  • Onder vermelding van: “Inschrijfgeld Argo Sprint 2019”
  • Uiterlijke datum bijschrijving: 28/06/2019 20:00

1. Dubbel bootgebruik en dubbel inschrijven voor stuurlieden is mogelijk. Meld dit altijd expliciet bij de inschrijving.

2. Dubbel inschrijven voor roeiers is niet mogelijk.

3. Voor de nummers 44, 45 en 46 (Talenten 8+ en 4*) geldt dat:
– Deze nummers alleen open staan voor bij de NSRF aangesloten verenigingen.
– Alleen roeiers die nog nooit in klasserende velden zijn uitgekomen, hierin mogen starten.
– Iedere ploeg uit ten minste zes of drie onervaren roeiers voor respectievelijk de 8+ en 4* dient te bestaan (stuurman/vrouw niet meegeteld).
– Per vereniging slechts één ploeg per talentveld ingeschreven kan worden.
– Dubbel bootgebruik niet mogelijk is.
– De stuurman/-vrouw aantoonbaar eerder een boord-aan-boord wedstrijd over twee kilometer heeft gestuurd in een gladde boot. Aan deze voorwaarde moet het ingeschreven stuurlid voldoen bij sluiting van de inschrijving. Als hier niet aan wordt voldaan, volgt uitschrijving. Geen dispensatie mogelijk.

4. W.S.R. Argo is onder geen beding aansprakelijk voor beschadigde of verloren voorwerpen van bezoekers, deelnemende verenigingen of deelnemers in welke vorm dan ook.

5. Het deelnemen aan en bezoeken van de wedstrijden geschiedt op eigen risico.
Read more at https://wedstrijden.knrb.nl/nl/1963#0t3UgLBf1bHzFT2c.99

Vaarregels (onder voorbehoud)

Baankaart 61e Argo Sprint

Binnenkort meer informatie.

Gedurende de Argo Sprint mag er getraind worden in de eerste kilometer van de baan (tussen 0 en 1000m). In de banen 6-8 kan er worden gevaren richting de finish. Op het 1000m-punt dient er worden gekeerd (haaks oversteken richting de banen 1-3, let hier bij wel op deelnemers aan de wedstrijd die doorvaren richting het voorstartgebied tussen 1250 en 1500m) en in de banen 1-3 kan er dan worden gevaren richting de de 0 m-start. Om aan het einde van de training de baan te verlaten op 1000m de baan haaks oversteken naar baan 1 en vanaf daar in baan 1 naar de 2000m varen. Let hierbij ter hoogte van de 1500m-start goed op de over het water gespannen staalkabel.

Het is tijdens het terugkeren na de training niet toegestaan om ‘mee te varen’ met races. Wanneer ploegen in baan 1 worden gepasseerd door een race dienen ze te laten lopen. Tussen 1000 en 2000m is baan 2 verboden gebied. Varen in de banen 0 en 9 is over de gehele baan verboden (m.u.v. de route naar het erevlot).

Ook na de wedstrijd kan er niet getraind worden in de tweede kilometer van de baan (tussen 1000 en 2000m). Dit in verband het het afbreken van de startinstallatie en de invallende duisternis.

Warmroeien en uitroeien dient te gebeuren in de daarvoor speciaal, afgescheiden van de wedstrijdbaan, aangelegde oproeibanen.

Na het verlaten van de aparte oproeibanen kan er in de banen 1-3 verder worden opgroeid naar het voorstartgebied (1250m).

Tien minuten voor uw geplande start meldt u zich bij de kamprechter in het voorstartgebied (1250-1500m). Deze kamprechter zal u en de ploegen waartegen u start achter de startboot alvast klaar leggen in uw eigen baan. De dienstdoende starter zal u daarna naar de start roepen.

Wanneer u na uw race wordt verwacht aan het erevlot, volgt u de daarvoor aangegeven circulatie (heen door baan 9, terug door baan 8). In alle andere gevallen volgt u de baan naar stuurboord, waarbij u na een U-bocht weer terug bent in het oproeigebied. Volgens dezelfde circulatie als tijdens het oproeien, is hier de gelegenheid om uit te roeien. Vervolgens legt u aan bij één van de twee inkomende vlotten. Let op: De roeiers aan het begin van de oproeibaan en de roeiers die terugkomen van de finish kruisen bij de inkomende vlotten. Let hier dus extra goed op!

Overtreden van de verkeersregels kan bestraft worden met een waarschuwing of andere, in het reglement voor roeiwedstrijden gespecificeerde, disciplinaire maatregelen.

Media

Argo Sprint Wedstrijd

Argo Sprint Wedstrijd

28 juni 2019

Argo Sprint Opening Startfaciliteit

Argo Sprint Opening Startfaciliteit

28 juni 2019

Argo Sprint Sfeer

Argo Sprint Sfeer

28 juni 2019

Argo Sprint Erevlot

Argo Sprint Erevlot

28 juni 2019

Sprint Sfeer

Sprint Sfeer

15 juni 2018

Sprint Erevlot

Sprint Erevlot

15 juni 2018

Sprint Wedstrijd

Sprint Wedstrijd

15 juni 2018

Argo Sprint

Argo Sprint

30 juni 2017

Argo Sprint

Argo Sprint

1 juli 2016

Argo Sprint 2015

Argo Sprint 2015

3 juli 2015

Argo Sprint I

Argo Sprint I

4 juli 2014

Argo Sprint II

Argo Sprint II

4 juli 2014

Argo Sprint IV

Argo Sprint IV

4 juli 2014

Met dank aan

Contact

W.S.R. Argo

Grebbedijk 59
6702PB, Wageningen
sprint@wsr-argo.nl // Sprint commissie
wedstrijdleidingsprint@wsr-argo.nl // Wedstrijdleiding Sprint
bestuur@wsr-argo.nl // Bestuur
+31624756881 // Wedstrijdleiding
NL80INGB0682984116 t.n.v. W.S.R. Argo

Commissie

Maarten Verbrugge – Voorzitter
Sophie Kemme – Secretaris
Fleur Pos – Penningmeester
Nina Ter Horst – Wedstrijdcommissaris
Jesper Van der Harst– Commissaris Acquisitie
Maaike Klappe – Commissaris Pers & Promotie
Vincent Rang – Commissaris Kant