Privacy beleid W.S.R. Argo

Hieronder is het privacy beleid van de W.S.R. Argo te vinden. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u met het bestuur contact op nemen per e-mail (bestuur@wsr-argo.nl) of per telefoon (0317420700).

Bezoekers van de website

Privacy beleid W.S.R. Argo – Websitebezoekers

Dit is het privacy beleid van WSR Argo, gevestigd te Grebbedijk 59, Wageningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40119795.

W.S.R. Argo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. W.S.R. Argo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verantwoordelijke

Als W.S.R. Argo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door een e-mail te sturen naar bestuur@wsr-argo.nl.

Gegevens die wij verwerken

W.S.R. Argo verwerkt alleen persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of als u deze informatie zelf met ons deelt.

Als u gebruikt maakt van het contactformulier op de website van Argo dan worden de volgende persoonsgegevens bijgehouden: voor- en achternaam, e-mailadres.

Waarvoor wij deze gegevens verwerken

De hier boven genoemde gegevens worden gebruikt om met u contact op te nemen.

Bewaar termijnen

Deze gegevens worden bewaard zolang er contact tussen de twee partijen is, daarna worden ze binnen 6 maanden verwijderd.

Minderjarige

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren hoe oud een bezoeker is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder hun toestemming. Als u denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@wsr-argo.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Delen met derden

W.S.R. Argo verstrekt gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookiegebruik website

De website van W.S.R. Argo maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.  

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.  

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.  

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan deze regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Inzage, aanpassen of verwijderen van gegevens

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aanpassen of verwijderen. Mocht u dit willen, neem dan contact op met bestuur@wsr-argo.nl en dan zullen wij zo snel mogelijk reageren. Om te controleren dat het verzoek om deze gegevens in te zien daadwerkelijk door u gedaan wordt, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Bij deze kopie vragen wij uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons zo bereiken:

www.wsr-argo.nl
bestuur@wsr-argo.nl
Grebbedijk 59
6702 PB Wageningen
0317-420700

(Aspirant) leden

Privacy beleid W.S.R. Argo – (Aspirant) leden

Dit is het privacy beleid van WSR Argo, gevestigd te Grebbedijk 59, Wageningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40119795.

W.S.R. Argo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. W.S.R. Argo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verantwoordelijke

Als W.S.R. Argo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door een e-mail te sturen naar bestuur@wsr-argo.nl.

Gegevens die wij verwerken

W.S.R. Argo verwerkt alleen persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of als u deze informatie zelf met ons deelt.

Als u zich inschrijft bij Argo dan worden de volgende persoonsgegevens bijgehouden:

 • Titel
 • Voorletters
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Graad
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Foto
 • Adres, Postcode, Woonplaats, Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Opleiding
 • Begin en einde studietijd
 • Jeugdroeivereniging, burgerroeivereniging
 • Lidnummer
 • WBA nummer
 • Registratienummer
 • Sportverleden
 • Lengte
 • Aspirantdatum en type
 • Inauguratiedatum
 • Lidmaatschapstype
 • Einddatum
 • IBAN, BIC, Naam bank
 • Adres- en contractgegevens ouders
 • Commissies, huizen, besturen en gezelschappen (met begin- en einddata)

Waarvoor wij deze gegevens verwerken

De hier boven genoemde gegevens worden gebruikt om:

 • Ledenals lid in te schrijven bij  o.a. de KNRB, SCB Thymos, inschrijvingen voor (internationale) wedstrijden.
 • E-mailadressen en namen om nieuwsbrieven naar leden en ouders van leden te versturen.
 • Adresgegevens om de Argonautika te versturen
 • Naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor de financiële administratie.
 • Adresgegevens, voor- en achternaam, foto, telefoonnummer worden jaarlijks gepubliceerd in een smoelenboek (evt. in de Almanak).

Bewaar termijnen

De gegevens van leden wordt bewaard tijdens de periode dat ze lid zijn en wordt daarna binnen 2 jaar verwijderd. De gegevens van aspirant leden (mensen die zich inschrijven voor de lente- of afroeiperiode maar na deze periode niet lid worden) zullen binnen 6 maanden na het einde van de desbetreffende periode verwijderd worden. Financiële administratie wordt 7 jaar bewaard.

Delen met derden

W.S.R. Argo verstrekt gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is dat de e-mailadressen, namen en WBA nummers van leden gedeeld worden met SCB Thymos om ze hier in te schrijven.

Wijziging van het privacy beleid

De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan deze regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Inzage, aanpassen of verwijderen van gegevens

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aanpassen of verwijderen. Mocht u dit willen, neem dan contact op met bestuur@wsr-argo.nl en dan zullen wij zo snel mogelijk reageren. Om te controleren dat het verzoek om deze gegevens in te zien daadwerkelijk door u gedaan wordt, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Bij deze kopie vragen wij uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons zo bereiken:

www.wsr-argo.nl
bestuur@wsr-argo.nl
Grebbedijk 59
6702 PB Wageningen
0317-420700