Vaarregels

Hieronder een beknopte samenvatting van de vaarregels, vaarverboden en -geboden op Argo. Zie het ‘Veiligheidsplan Argo’ voor een uitgebreide uitleg van de veiligheidsmaatregelen, vaarregels en vaarverboden  en -geboden op Argo. Het niet naleven van deze regels resulteren in een boete van €20,-. Deze boete geldt per persoon, niet per ploeg of per boot.

Vaarregels Rijn

Op de Rijn geldt het Rijnvaart Politie Regelement (RPR). Het RPR is een uitgebreid document dat na te lezen valt op websites van de overheid. Een roeiboot wordt gezien als een ‘schip’, de stuurman van een roeiboot (dus ook degene met de het commando in ongestuurde nummers) is een schipper en verantwoordelijk voor de naleving van de regels.

De belangrijkste regels voor roeiers zijn als volgt:

 • Beroepsvaart boven pleziervaart: Kleine schepen dienen grote schepen (groter dan 20 meter en/of beroepsvaart) ruimte te geven. De beide pontjes op de Rijn moeten dus de ruimte krijgen van roeiers.
 • Houd altijd stuurboordwal (Als twee schepen waarvan geen voor de ander moet wijken recht op elkaar in sturen, dienen ze beiden naar stuurboord te wijken). Boten inhalen gebeurt aan bakboordzijde.
 • Hoofdvaarwater heeft voorrang op nevenwaarwater (Rijn is hoofdvaarwater, Havenkanaal is nevenwater van de Rijn, de jachthaven en de kom zijn nevenwater van het Havenkanaal).
 • Windkracht boven spierkracht, spierkracht boven motorkracht: Roeiboten wijken voor zeilboten, motorboten (pleziervaart) wijken voor roei- en zeilboten (let op: voorrang hebben, wil niet altijd zeggen dat je voorrang krijgt!).
 • Een groot schip dat een vierkant blauw bord naast de kajuit vaart, mag aan de andere wal varen. Beide schepen kunnen bij het passeren dan aan bakboordwal varen.
 • Praktiseer ‘goed zeemandschap’: wijk af van bovenstaande regels als hiermee ongelukken voorkomen kunnen worden.

Aanvulling manoeuvreren

De Rijn op sturen en vervolgens weer terug naar Argo varen, dient volgens afbeelding 5a&b te geschieden. Houdt hierbij goed stuurboordwal!

Afbeelding 5a&b. Instructie manoeuvres de Rijn op vanaf Argo en terug naar Argo.

Aanvulling Rijnaken

Vaar nooit in de koers van een schip en blijf bij grote schepen de kajuit van de schipper zien. Kom niet te dichtbij de boot, dan ziet de schipper de roeiboot niet. Blijf dus uit de blinde zone (afbeelding 1a + 1b). Daarbij mag er nooit vlak vóór een Rijnaak geroeid worden. Mocht er onverhoopt iets gebeuren, kan het schip niet meer op tijd remmen. Laat deze schepen passeren, of blijf in het gezichtsveld van de schipper er schuin voor varen. Let op dat er rond een ronddraaiende schroef stroming ontstaat en vaar nooit tussen wal en schip. Als een rijnaak je passeert ontstaan er meestal hoge golven. Ga dan op tijd parallel aan de golven liggen.

Afbeelding 1a+b. Blinde zone vrachtschip.

Aanvulling pontjes

Zowel met de stroming meeroeiend als er tegenin, komt men na ongeveer 3 km een pont tegen. De pont stroomopwaarts is die van Lexkesveer, die stroomafwaarts de pont van Opheusden (zie afbeelding 2). Beide ponten dienen altijd achterlangs gepasseerd te worden zodat roeiers niet klem tussen de pont en de kant kunnen komen te zitten (zie afbeelding 3 & 4).

Afbeelding 2. Argo’s primaire roeiwater met de twee ponten t.o.v. de stroom en Argo.

Afbeelding 3. De veerpont dient achterlangs gepasseerd te worden, dus via de groene pijl.

Afbeelding 4. Veerpont van Opheusden. Deze pont dient ook achterlangs in te worden gehaald, verschil met de pont van Lexkesveer is dat deze aan een kabel heen en weer slingert, de kabel is gemarkeerd met bochtaken en daar kan niet overheen worden gevaren.

Vaarregels Kanaal

 • Nooit in een 4- of een 4x in het kanaal roeien.
 • Onervaren ongestuurde competitie-boten roeien nooit in het kanaal (1x, 2x, 2- of C3x-).
 • Bij een vaarverbod op de Rijn veranderen coachboot-shifts in kanaal-shifts, en mag niemand anders in het kanaal.
 • Bij een vaarverbod op de Rijn, dient er één coach/fietser (met toeter) per boot op de kant mee te fietsen.
 • Zowel wedstrijd- als competitiestuurtjes dienen in het bezit te zijn van een stuurproef.
 • Het havenkanaal wordt voor (max. twee) competitieboten afgeschreven in het afschrijfsysteem door de stuur die in bezit is van de stuurproef.

Aanvulling manoeuvreren

Het havenkanaal in sturen en vervolgens weer terug naar Argo varen, dient volgens afbeelding 6a&b te geschieden. Houdt hierbij goed stuurboordwal en ga nooit direct vanuit het Havenkanaal de komt in!

Afbeelding 6a&b. Instructie manoeuvres het Havenkanaal in vanaf Argo en uit naar Argo.

Er dient extra rekening en aandacht te worden gehouden bij de volgende situaties (zie afbeelding 7):

 1. Het rondmaken in het kanaal dient aan het uiteinde, in het verlengde van de geul te gebeuren zodat er overzicht kan worden behouden over het kanaal.
 2. Bij de ingang van de kom en de jachthaven dient er rekening te worden gehouden met roeiers van Vada en andere pleziervaart, die daar plotseling de hoek om kunnen komen.
 3. Bij de knik, ongeveer in het midden van het havenkanaal, ziet een dode hoek en er kunnen daar boten, uit het zicht, stilliggen.
 4. Het havenkanaal heeft hier een versmalling met 2 drukke kades aan beide zijden. Hier liggen vaak schepen stationair te draaien wat draaikolken kan geven.
 5. Rondmaken aan het andere eind van het kanaal dient te gebeuren in het verlengde van de geul, evenals de andere kant.

Afbeelding 7. Punten van aandacht in het havenkanaal

Algemene veiligheidsregels

Ter aanvulling op voorgaande regels genoemd in dit document, zijn er een aantal regels die de veiligheid vergroten. Deze zijn als volgt:

 

 • Om de zichtbaarheid op het water te vergroten, dient er een boeg- en stuur-/slaghesje gedragen te worden vanaf het moment van uitvaren bij Argo tot en met de terugkomst aan het vlot.
 • In een voor-gestuurde boot dienen de boeg en slag een hesje te dragen. In een achter-gestuurde boot de boeg en stuur.
 • Alle boten die in het afschrijfsysteem staan dienen afgeschreven en meegenomen te worden, opdat bij de pief/het bestuur bekend is welke boten er weg zijn in het geval van een calamiteit. Bij boten die niet in het afschrijfsysteem staan, dient (wanneer er geen coachboot mee is), de pief voorafgaand van de training op de hoogte gebracht te worden.
 • Er dient altijd een telefoon mee te zijn in de boot wanneer er geen coachboot mee is, opdat in het geval van een calamiteit Argo dan wel hulpdiensten gebeld kunnen worden. Telefoonhoesjes zijn verkrijgbaar bij het bestuur.
 • Wanneer er geen coachboot mee is, wordt sterk aangeraden om een pief op de kant te hebben, die een eventuele reddingsactie kan coördineren of contact op kan nemen met de hulpdiensten.
 • Gedurende de wintertijd dient er door stuurtjes een zwemvest gedragen te worden.

Vaarverboden & vaargeboden

Er gelden vaarverboden en –geboden voor de Rijn, voor het kanaal, of voor beiden. Via de website zal er gecommuniceerd worden of er een vaarverbod (rood) dan wel vaargebod (oranje) geldt. Twijfel je aan wat er op de website wordt gecommuniceerd? Check dit dan met de dienstdoende pief.

De vaarverboden en vaargeboden die er kunnen gelden zijn de volgende:

Duisternis – In het donker wordt er niet geroeid. Roeiboten mogen tot maximaal 15 minuten na zonsondergang op het water zijn.

Mist – Vaarverbod indien de rode haven-kribbaken op de Rijn niet zichtbaar is.

Wind – Algemeen vaarverbod bij 7Bft of 10 m/s. Vanaf 5 Bft geldt een vaargebod. Alleen met meerdere boten of coachboot de Rijn op. Alleen roeien met ervaren stuurtjes. Kleine nummers wordt sterk afgeraden om met 5Bft het water op te gaan.

Golven – Vaarverbod op de Rijn dan wel het Havenkanaal bij schuimkoppen op de golven.

Kou – Onder de 0°C watertemperatuur geldt een algemeen vaarverbod.  Onder de 4°C geldt een vaargebod en mogen ploegen alleen met meerdere boten of met coachboot op de Rijn. Bij ijsvorming in de kom kan er niet geroeid worden.

Onweer –Bij onweer is er een vaarverbod. Men mag niet roeien indien er binnen een uur tijd onweer boven Argo hangt volgens de voorspelling van buienradar. Mocht men toch op het water zijn bij plots opkomend onweer, moet men zo snel mogelijk naar de kant gaan en zich klein maken in het veld. Daarbij wordt de vuistregel gehanteerd dat men naar Argo terug kan roeien mits dat niet in de richting van het onweer is

Hoogwater – Als de kribben niet zichtbaar zijn (>9m + NAP in Driel) geldt er een vaarverbod voor gladde nummers op de Rijn. C-nummers mogen wél de Rijn op, mits onder begeleiding van een coachboot.

Stroming (waterafvoer) – Bij een afvoer van 300m3/s op de Rijn geldt er een vaarverbod voor kleine en ongestuurde nummers op de Rijn. Vanaf 500m3/s geldt er een algeheel vaarverbod op de Rijn.

Regelgeving – van hogerhand opgelegde eisen aan of/hoe te water te gaan, zichtbaarheid, verlichting, specifieke stremmingen etc.

Bestuur – ALV’s etc.

Volledig veiligheidsplan Argo

Voor het volledige veiligheidsplan van Argo, klik op het onderstaande logo van Argo voor de PDF.