Kosten declareren?

Als je kosten hebt gemaakt voor Argo, is het mogelijk om deze te declareren door het onderstaande formulier te downloaden. Gelieve dit formulier, volledig ingevuld, tezamen met de scans dan wel originele versies van de bonnetjes of betalingsbewijzen in te leveren bij het bestuur. Kosten kunnen uiterlijk een maand na de betaling gedeclareerd worden.
Vragen of opmerkingen met betrekking tot dit formulier kunnen worden gestuurd naar penningmeester@wsr-argo.nl.

BU-lid worden?

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om buitengewoon lid te worden bij W.S.R. Argo. Vul hiervoor het onderstaande formulier in en lever deze in bij secretaris@wsr-argo.nl.

Lid-af worden?

Het beëindigen van het lidmaatschap van W.S.R. Argo dient als volgt te geschieden:
Het lid zal zich schriftelijk af moet melden bij Argo, dit document moet de naam, reden van afmelding en handtekening bevatten (bijvoorbeeld via het formulier dat hiernaast te vinden is). Uitschrijven kan enkel aan het einde van het verenigingsjaar geschieden, dus dit verzoek zal voor 1 augustus binnen moeten zijn. Vervolgens zal de desbetreffende persoon zijn openstaande kosten dienen af te betalen (ook voor de resterende tijd van het jaar), voordat de uitschrijving voltooid is. De secretaris zal de lid-afmelding bevestigen via de mail (secretaris@wsr-argo.nl).