Oud Argo

De Vereniging Oud Argo is in 1935 opgericht als oud-ledenvereniging van de Wageningsche Studenten Roeivereeniging Argo. Oud Argo stelt zich ten doel om:

 • ervaringen en contacten te bundelen, om daarmee de huidige Argo-generatie terzijde te staan. Vooral met de steeds kortere studieduur is continuïteit voor de vereniging belangrijker dan ooit.
 • contacten tussen oudleden onderling en met Argo te bevorderen. Hiertoe wordt jaarlijks een oudledendag met ledenvergadering georganiseerd. Ook treffen veel leden elkaar op de jaarlijkse Argo Sprintwedstrijden. Deze evenementen worden aangekondigd in het halfjaarlijks orgaan van Oud Argo, de Argonautika. Daarin wordt elk oud-lid op de hoogte gebracht van het reilen en roeien van Argo en Oud Argo.
 • Argo financiëel te ondersteunen, vooral voor zaken en activiteiten die buiten de normale begroting van de W.S.R. vallen. Bovendien heeft de ondersteuning van de trainingen en uitzending van jonge en veelbelovende roeiers en ploegen naar het buitenland een hoge prioriteit.

Voor meer informatie, vragen en opmerkingen, mail naar: secretaris@oud-argo.nl

Aanmelden oudledendag

Klik hier om je aan te melden voor de oudledendag op zaterdag 25 september.

Kijk op de oudledendag-pagina op deze website voor meer informatie over de oudledendag. Ook vind je hier het overzicht van de aanmeldingen tot nu toe.

Agenda

25 september 2021 – Oudledendag
30 oktober 2021 – Dies Argo

Kort Nieuws

Uitnodiging oudledendag
Zaterdag 25 september vindt de jaarlijkse oudledendag plaats. We hopen dat we elkaar dan in groten getale mogen ontmoeten; samen roeien en onder het genot van een hapje en drankje bijpraten. Ook vindt op de oudledendag de jaarlijkse Oud Argo ALV plaats. Tijdens deze ALV treden Jan Vennegoor op Nijhuis en Marieke de Lange af als Oud Argo bestuurslid.

Meer informatie over de oudledendag vind je onder het tabblad oudledendag op deze site.

In memoriam Marijke Klein Nulend

6 november 1951 – 6 maart 2021. Uitgeroeid. Marijke ontdekte bij Argo de roeisport en bleef haar hele leven er nauw mee verbonden. Ze startte in 1971 met de dames acht. In 1974 roeide zij de WK in Luzern in de Nationale acht die vijfde werd. Eenmaal in Delft werd zij lid van DDS waar zij zich vooral heeft ingezet voor de breedtesport. Niet alleen was haar inzet voor DDS groot maar ook landelijk in de commissie Mid-week roeien. Haar inzet voor de G-roeiers (roeien voor mensen met een geestelijke beperking) was even eens groot. Zij zorgde er ook voor dat alle nieuwkomers zich welkom voelden op de vereniging. Niet voor niets werd Marijke benoemd tot Erelid van DDS. De eerste C 2/3 op DDS draagt haar naam. De voorzitter lichtte bij de doopceremonie toe dat een veelzijdige boot de naam mag dragen van een veelzijdig lid.

Verslag oudledendag 2020 Afgelopen september vond de uitgestelde ALV van Oud Argo plaats. Onder bijna normale omstandigheden kwamen 15 oud Argonauten bij elkaar op Argo. Het weer was goed genoeg om buiten te zitten aan de nieuwe 1,5 m tafels van Argo. Met voldoende afstand en goede ventilatie kon zo corona-proof met elkaar gesproken worden over reilen en zeilen van Argo en Oud Argo. Klik hier om het uitgebreide verslag van de ALV te lezen. Tijdens de ALV is Elte-Jan Visser afgetreden als voorzitter van Oud Argo. Joukje Siebenga (jaar van aankomst 1996) is benoemd tot nieuwe voorzitter van Oud Argo. Barbara van Gulick (jaar van aankomst 2008) is benoemd als algemeen bestuurslid.

Lid worden

Iedereen die ooit voor kortere of langere tijd lid was van de Wageningsche Studenten Roeivereeniging Argo kan lid worden van Oud Argo. De contributie bedraagt minimaal € 25,- per jaar. Hiermee steunt u W.S.R. Argo: het geld wordt gebruikt om projecten en initiatieven te realiseren die buiten de reguliere begroting van Argo vallen. Denk hierbij aan het financieren van uitzendingen naar het buitenland of het aanschaffen van een boot.

Als Oud-Argolid krijgt u daar natuurlijk ook een aantal zaken voor terug: twee maal per jaar ons magazine in de bus, emailnieuwsbrieven, uitnodigingen voor oudledenborrels op de Varsity (april) en de Argo Sprint (juli), de jaarlijkse Oudledendag op Argo (mei/juni) en lustrumreünies (om de vijf jaar).

Om lid te worden van Oud Argo, vult u onderstaand formulier in. Oud Argo zal hierna contact met u opnemen om uw lidmaatschap te bevestigen.

 • Ben je nog niet afgestudeerd? Vul dit dan in in bovenstaand veld.
 • Bij het versturen van dit formulier gaat u akkoord met het feit dat Oud Argo contact opneemt met W.S.R. Argo om informatie over uw lidmaatschap op te vragen. Bovendien gaat u akkoord met het feit dat Oud Argo deze informatie opneemt in haar ledenadministratie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van Oud Argo (secretaris@oud-argo.nl).
 •  

Contributiemachtiging

Wilt u uw contributie automatisch laten incasseren? Vul dan deze contributiemachtiging in en stuur deze op.

Privacybeleid

Voor het privacybeleid van Oud-Argo klikt u hier.

Bestuur en contact

Het bestuur van Oud Argo bestaat uit Oud Argonauten uit diverse ‘generaties’. Op deze manier zijn alle leeftijdscategorien in het Oud Argo bestuur vertegenwoordigd, en beogen we een brede betrokkenheid bij de activiteiten van (Oud) Argo.

Het bestuur van de vereniging Oud-Argo bestaat momenteel uit de volgende mensen:

Joukje Siebenga (1996, voorzitter)
Hilde Bos (2001, secretaris)
Jan Vennegoor op Nijhuis (1977, penningmeester)
Marieke de Lange (1990, bestuurslid)
Pim Brascamp (1965, bestuurslid)
Norbert Zonneveld (1972, bestuurslid)
Barbara van Gulick (2008, bestuurslid)
voorzitter@oud-argo.nl
secretaris@oud-argo.nl penningmeester@oud-argo.nl
In 2021 zullen er vacatures in het bestuur ontstaan, omdat twee zittende bestuurders niet langer herkiesbaar zijn. Er ontstaan vacatures voor een penningmeester, en een bestuurslid die zich o.a. wil richten op het bijhouden van de social media en de website van Oud Argo. Deze bestuurders komen idealiter uit de lichtingen aankomst op Argo tussen 1970 en 1990.

Heb je interesse in een bestuursfunctie? Neem dan contact op met secretaris@oud-argo.nl

Postadres:
Oude Diedenweg 5
6704 AA Wageningen

Bankgegevens:
IBAN-bankrekeningnummer: NL61 INGB 0001 2477 00
Bank Identifier Code (BIC / SWIFT-code): INGBNL2A

KvK:
09118206

Periodieke schenking

Middels een periodieke schenking (ook bekend onder de term lijfrenteschenking) is het mogelijk om fiscaal aantrekkelijk aan Oud-Argo te schenken. Indien u deze schenking schriftelijk vast legt (voor een looptijd van minstens 5 jaar) kunt u het schenkingsbedrag jaarlijks opvoeren als aftrekpost bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. De fiscus betaalt dan (afhankelijk van het belastingtarief dat u betaalt) tot maximaal 52% mee aan uw schenking. Om voor aftrek in aanmerking te komen moesten deze schenkingen in het verleden worden vastgelegd in een notariële akte. De Belastingdienst heeft deze eis met ingang van 1 januari 2014 laten vallen. In plaats daarvan volstaat nu het invullen (en in uw eigen administratie bewaren) van een formulier.
» Download dit formulier om een periodieke schenking vast te leggen

Van dit formulier ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ vult u op beide exemplaren (één voor de schenker en één voor de ontvanger) de onderdelen 1, 2 (bij 2b het huidige kalenderjaar invullen), 3, 5 en 6 in. En stuur deze vervolgens ook allebei op naar onze penningmeester (zie het postadres elders op deze pagina), waarna de penningmeester namens Oud-Argo onderdeel 4 en 7 zal invullen -inclusief het ‘RSIN nummer’ dat u ook nodig heeft bij het invullen van uw belastingaangifte- en u het exemplaar ‘voor de schenker’ weer zal retourneren.
» Download deze betalingsvolmacht om het schenkingsbedrag automatisch te laten afschrijven

Gebruik maken van deze laatste set formulieren, de betalingsvolmacht (om Oud-Argo te machtigen om het jaarlijkse schenkingsbedrag van uw rekening af te schrijven), is optioneel. Als u het geld ieder jaar zelf wil overmaken, dan vult u deze niet in. Maakt u wel gebruik van de volmacht, stop dan ook weer beide exemplaren in de enveloppe voor de penningmeester (de penningmeester zal ‘Incassant ID’ en ‘kenmerk van de machtiging’ voor u invullen). Het exemplaar ‘voor de schenker’ krijgt u weer retour voor uw eigen administratie.

Eenmalige schenking

Mocht u een eenmalige donatie willen doen, dan kan dit door uw bijdrage over te maken naar NL61 INGB 0001247700 tav Oud Argo.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester via: penningmeester@oud-argo.nl

De ingevulde schenkingspapieren kunt u opsturen naar:

Vereniging Oud-Argo
t.a.v. de penningmeester
Oude Diedenweg 5
6704 AA Wageningen

ANBI?

Oud-Argo heeft geen ANBI-status. Giften aan Oud-Argo zijn daardoor maar beperkt (d.w.z. alleen in de vorm van een periodieke schenking) aftrekbaar. Oud-Argo voldoet wel aan de definities van een sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Oud-Argo hoeft daardoor geen schenk- of erfbelasting te betalen over uw giften en legaten.

Projecten

Oud-Argo biedt regelmatig financiële steun voor zaken en activiteiten die buiten de normale begroting van Argo vallen. Dit gebeurt vrijwel altijd op projectbasis.

Lopende projecten

 • Aanstelling profcoach

Per september 2019 heeft Argo twee profcoaches in dienst, die de rol van technisch directeur en profcoach vervullen. Om dit te financieren is jaarlijks een bedrag van €60.000,- nodig. Oud Argo heeft in 2018 een wervingsactie onder oudleden op touw gezet, om Argo te helpen deze profcoaches in de eerste jaren mede te financieren. Na deze overbruggingsperiode zal Argo de kosten voor deze twee profcoaches uit eigen begroting financieren. Meer informatie over de wervingsactie is hier te vinden.

 • Garantstelling skiffs

Door de corona-maatregelen had Argo in 2020 extra skiffs nodig om zoveel mogelijk roeiers op veilige wijze het water op te laten gaan. Er is toen besloten om zeven skiffs aan te schaffen. Oud Argo heeft toegezegd om garant te staan voor de aanschaf van twee van deze nieuwe skiffs. Op het moment van aanschaf was voor Argo nog niet te voorspellen of zij voldoende nieuwe leden konden werven om de skiffs blijvend te bekostigen.

Selectie van afgesloten projecten

 • Twee met Fonds

  In september 2014 hebben twee kersverse leden van verdienste (resp. Nederlands Kampioen SA2+ in 2011 en nationaal Bosbaanrecordhouder in de LSA2+) het initiatief genomen voor dit fonds. Het doel is voldoende middelen bijeen brengen om op termijn een nieuwe Empacher twee met stuurman aan Argo te kunnen aanbieden. Oud-Argo wil hier ook aan bijdragen. Wilt u ons hierbij helpen? Maak dan uw Oud-Argo donatie over o.v.v. ‘2+ fonds’.

 • Uitzending naar “European University Championships

  Mede dankzij financiële steun van Oud Argo reisden in de zomer van 2017 twee Argo-ploegen af naar Servië voor de “European University Championships”Lees het hele wedstrijdverslag op de Argo website.

 • Behoud sporthistorisch erfgoed

  In 2015 en 2016 zorgde Oud-Argo o.a. voor de restauratie van twee olieverfschilderijen van voormalige botenhuis(locaties), het inlijsten van oude foto’s en affiches en de aanschaf van bewaarcassettes voor oude roeimedailles.

 • Verenigingsbus

  In 2016 financieerde Oud-Argo met € 10.000,- de aanschaf van een Volkswagen Crafter bestelbus met trekhaak. Argo kan hiermee goedkoper haar eigen botentransport uitvoeren en bovendien gemakkelijker en frequenter op trainingskamp als het eigen trainingswater onroeibaar is.

 • Uitzending EUC Rowing

  In 2015 plaatsten twee Argo-ploegen zich voor de Europese Universiteits-kampioenschappen roeien. Samen met het sportcentrum van Wageningen UR subsidieerde Oud-Argo de onkosten die deze sporters hebben gemaakt in de voorbereiding op en deelname aan dit toernooi.

 • Artemis Helios

  Argo wil met dit zonnestroomproject in haar eigen elektriciteitsbehoefte gaan voorzien. Oud-Argo draagt € 10.000,- (d.w.z. 25%) bij in de aanschafsom van de benodigde zonnepanelen, die mede dankzij een provinciale subsidie kon worden gerealiseerd. In het voorjaar 2015 is de installatie in gebruik genomen. Lees meer

 • Uitzending FISU WK

  In 2014 selecteerde de roeibond twee Argo-roeiers om in het kader van talentontwikkeling deel te nemen aan de Wereld Universiteitskampioen-schappen roeien. Samen met het sportcentrum van Wageningen UR subsidieerde Oud-Argo de onkosten die deze sporters hebben gemaakt in de voorbereiding op en deelname aan dit toernooi.

 • Lustrumcadeau ’13

  In de periode 2010 – 2013 bracht Oud-Argo € 100.000,- bijeen als bijdrage aan de ingrijpende vernieuwbouw van het botenhuis.

 • Conserveren en ontsluiten historisch filmmateriaal

  In 2012 zijn met steun van Oud-Argo (vanwege de vele roeibeelden) de filmarchieven van de FiFo (Film- en Fotocommissie van W.S.V. Ceres) gedigitaliseerd. Dit beeldmateriaal is ondergebracht bij het Audiovisueel Archief Gelderland (AVAG) in Arnhem (bekijk hier een Argo filmfragment uit 1946 op de AVAG-website). Een compilatie van roeibeelden is in 2014 door Oud-Argo uitgebracht op DVD (wordt meegeleverd bij aanschaf van een Eeuwboek).

 • Lustrumcadeau ’08

  In de periode 2008 – 2013 schonk Oud-Argo jaarlijks een door Argo vrij te besteden bedrag van € 2.000,-. Hiervan is onder meer krachttrainingsapparatuur aangeschaft, zijn coachcursussen bekostigd, en buitenlandse trainingskampen georganiseerd.

 • Botenwagen

  In 2007/2008 werd een nieuwe botenwagen t.w.v. € 8.000,- aangeboden.

 • Minerva-project

  In de periode 2005 – 2008 droeg Oud-Argo regelmatig bij in de kosten van uitzending van Argo-roeiers naar de Head of the Charles in Boston (USA) in KNSRB-combinatie-achten onder de vlag van Roeivereeniging Minerva.

 • Plan Profcoach

  In de periode 2005 – 2009 droeg Oud-Argo jaarlijks € 5.000,- bij aan het salaris van de professionele coach(begeleider).

 • Lustrumcadeau ’98

  In het lustrumjaar 1997/1998 werd een groene Empacher vier met stuurman aangeboden; Het Gulden Vlies. Deze boot was jarenlang het Oude Vier-schip.

Bijdragen?

Wilt u bijdragen aan een specifiek project? Maak dan een gift over op rekening NL61 INGB 0001 2477 00 t.n.v. Oud Argo o.v.v. de naam van het project.

Argonautika

Samen met Argo brengt Oud Argo ieder half jaar een magazine uit: de Argonautika.

» Bezoek onze ISSUU-pagina om oude nummers van het blad door te bladeren

Opsporing verzocht

We houden graag het adressenbestand (zowel postadres als emailadres) actueel, om alle oud-Argonauten van informatie te kunnen voorzien. Is uw post- of emailadres gewijzigd? Dan horen wij het graag via secretaris@oud-argo.nl

Help ons een handje!
Breng ons weer in contact met uw oude roeivrienden. Heeft u recente contactgevens (adres en e-mail) van deze mensen? Laat het ons even weten via: secretaris@oud-argo.nl

Varsity oud-ledenborrel

Als lid van Oud-Argo bent u van harte welkom op de jaarlijkse oud-ledenborrel (voor KNSRB-verenigingen) in het VIP-paviljoen op het Varsity-terrein. U ontvangt hierover als Oud Argo lid t.z.t. meer informatie per mail.

Oudledendag 25 september 2021

Op zaterdagmiddag 25 september a.s. vindt de jaarlijkse oudledendag en Algemene Leden Vergadering (ALV) van Oud Argo plaats. Aanmelden voor de oudledendag is verplicht en kan via dit formulier


Programma
15:00u – Inloop met koffie en thee
15:30u – Algemene Ledenvergadering Oud Argo
16:30u – Roeien
17:00u – Borrel en ontvangst voor Jong Oud Argo
17:30u – Borrel en diner


Borrel Jong Oud Argo
Ben je tussen 2010 en nu afgestudeerd? Dan ben je van harte uitgenodigd op de Jong Oud Argo borrel. Het Oud Argo bestuur zal tijdens deze borrel e.e.a. toelichten over Oud Argo. En neem vooral je ploeg- bestuurs-, en/of commissiegenoten mee: iedereen (het maakt niet uit of je wel of geen lid van Oud Argo bent) is van harte welkom. En uiteraard ben je welkom om aansluitend mee te eten (geef dit wel even aan op het aanmeldformulier).

ALV
De agenda en vergaderstukken van de ALV bekijk je hier. Tijdens de ALV zullen onder andere drie nieuwe bestuursleden benoemd worden, en nemen we afscheid van twee zittende bestuursleden. Jan Vennegoor op Nijhuis en Marieke de Lange treden na twee termijnen af als Oud Argo bestuurslid. Annemieke Schoemaker (aankomstjaar 1985), Eelke Westra (aankomstjaar 1996) en Arlette de Vegt (aankomstjaar 2013) worden voorgedragen als nieuwe bestuursleden. Pim Brascamp stelt zich herkiesbaar.
Ook staat de goedkeuring van het financieel verslag op de agenda, en vertelt een bestuurslid van Argo iets over de stand van zaken bij Argo.

Roeien
Er is de mogelijkheid om te roeien! Zorg dus dat je ploeg, bestuur, commissie, én je gedoodverfde tegenstander uit die andere ploeg er is, en kom gezamenlijk testen wat er over is van de talenten van weleer. Om te zorgen dat er genoeg boten en stuurtjes beschikbaar zijn, vragen we om bij aanmelden aan te geven dat je wil roeien.

Aanmelden
Aanmelden voor de oudledendag is verplicht en kan via dit formulier. Je geeft hier tevens aan of je wilt roeien, mee-eten en wat eventuele dieetwensen zijn. Aanmelden kan tot en met 23 september a.s. En uiteraard geldt -net als overal- dat wanneer je zelf of iemand in je huishouden klachten heeft, je thuis blijft.

Argo Business Club (ABC)
Op de oudledendag zullen er ook leden van de Argo Business Club (ABC) aanwezig zijn. Deze commissie is verantwoordelijk voor al het externe contact van Argo. Ze doen aan acquisitie, het onderhouden van contacten met de sponsoren en het organiseren van bedrijfsavonden en recruitmentdagen.

Aanmeldingen (stand van zaken dd 22/9)
Hilde Bos
Joukje Siebenga
Elte-Jan Visser
Jip Jordaan
Peter A. van de Pol
Pauline Damhof
Norwin Zuidema
Bram Lokker
Jetty Kok
Vincent van Bruchem
Christian Monkelbaan
Gerdjan de Wit
Marissa Wijnker
Rob Tazelaar
Arlette de Vegt
Eelke Westra
Marieke de Lange
Deanne Verkroost
Monique Kuunders
Christian Monkelbaan
Dieke Schutjens
Rianne de Reus
Floor Enklaar
Mathijs Peters
Emma Kappé
Job Kwakernaak
Maayke Veraart
Daniël Boer
Tom Vollebergh
Annemieke Schoemaker
Hans Lonsain
Atie van der Molen
Marjanne Verhoeven
Sam Vellekoop
Peter Paul Verbrugge
Lars Kraak
Carla Upperman
Martine Jeths
Lenny Voorhaar
Myke Mol
Lisanne Wisman
Yme van Lith
Pim Brascamp
Niels van Beek
Rick Stegeman
Bob Wabeke
Sam van den Oetelaar
Youri Wolse
Jan Vennegoor
Ilona van der Noll
Frank Pijpers
Barbara van Gulick
Rob Wilkens
Kees van der Linden
Daan Goense
André de Vegt
Joep van de Weijer
Carolien de Rover
Bas Beerkens
Kees van Heemert
Tjerk Sytsema
Rianne Meester-Broertjes
Kim uit de Bosch
Marisa Beunk
Pleun van Velde
Ward Hermans
Suzanne Warmerdam
Merel ten Haaf
Leonie van der Geest
Jan Karel en Marianne Mak
Emma van Baalen
Evelien Vaessen
Tom Schröder
Elly en Hans de Regt
Pieter Teeuw
Pleun van Velde
Martin lankheet
Hanneke lankheet-buiel
Maartje van Reedt Dortland
Lotte Demmink