Oud Argo

De Vereniging Oud Argo is in 1935 opgericht als oud-ledenvereniging van de Wageningsche Studenten Roeivereeniging Argo. Oud Argo stelt zich ten doel om:

 • ervaringen en contacten te bundelen, om daarmee de huidige Argo-generatie terzijde te staan. Vooral met de steeds kortere studieduur is continuïteit voor de vereniging belangrijker dan ooit.
 • contacten tussen oudleden onderling en met Argo te bevorderen. Hiertoe wordt jaarlijks een oudledendag met ledenvergadering georganiseerd. Ook treffen veel leden elkaar op de jaarlijkse Argo Sprintwedstrijden. Deze evenementen worden aangekondigd in het halfjaarlijks orgaan van Oud Argo, de Argonautika. Daarin wordt elk oud-lid op de hoogte gebracht van het reilen en roeien van Argo en Oud Argo.
 • Argo financiëel te ondersteunen, vooral voor zaken en activiteiten die buiten de normale begroting van de W.S.R. vallen. Bovendien heeft de ondersteuning van de trainingen en uitzending van jonge en veelbelovende roeiers en ploegen naar het buitenland een hoge prioriteit.

Voor meer informatie, vragen en opmerkingen, mail naar: secretaris@oud-argo.nl

Agenda

5 juli 2024 – 64ste Argo Sprint

Kort Nieuws

Nieuwsbrieven

De meest recente nieuwsbrieven van Oud Argo -met hierin de laatste nieuwtjes van Oud Argo en Argo- vindt u onder het tabblad ‘magazine en nieuwsbrieven’ op deze website.

Lid worden

Iedereen die ooit voor kortere of langere tijd lid was van de Wageningsche Studenten Roeivereeniging Argo kan lid worden van Oud Argo. De contributie bedraagt minimaal € 25,- per jaar. Hiermee steunt u W.S.R. Argo: het geld wordt gebruikt om projecten en initiatieven te realiseren die buiten de reguliere begroting van Argo vallen. Denk hierbij aan het financieren van uitzendingen naar het buitenland of het aanschaffen van een boot.

Als Oud-Argolid krijgt u daar natuurlijk ook een aantal zaken voor terug: twee maal per jaar ons magazine in de bus, emailnieuwsbrieven, uitnodigingen voor oudledenborrels op de Varsity (april) en de Argo Sprint (juli), de jaarlijkse Oudledendag op Argo (mei/juni) en lustrumreünies (om de vijf jaar).

Om lid te worden van Oud Argo, vult u onderstaand formulier in. Oud Argo zal hierna contact met u opnemen om uw lidmaatschap te bevestigen.
LET OP: als je na een week nog geen bevestiging hebt gekregen, check dan even je SPAM-folder.

 • Ben je nog niet afgestudeerd? Vul dit dan in in bovenstaand veld.
 • Bij het versturen van dit formulier gaat u akkoord met het feit dat Oud Argo contact opneemt met W.S.R. Argo om informatie over uw lidmaatschap op te vragen. Bovendien gaat u akkoord met het feit dat Oud Argo deze informatie opneemt in haar ledenadministratie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van Oud Argo (secretaris@oud-argo.nl).
 •  

Contributiemachtiging

Wilt u uw contributie automatisch laten incasseren? Vul dan deze contributiemachtiging in en stuur deze op.

Privacybeleid

Voor het privacybeleid van Oud-Argo klikt u hier.

Bestuur en contact

Het bestuur van Oud Argo bestaat uit Oud Argonauten uit diverse ‘generaties’. Op deze manier zijn alle leeftijdscategorieën in het Oud Argo bestuur vertegenwoordigd, en beogen we een brede betrokkenheid bij de activiteiten van (Oud) Argo.

Het bestuur van de vereniging Oud-Argo bestaat momenteel uit de volgende mensen:

Naam (jaar van aankomst Argo) Functie Jaar aftredend (herkiesbaar) Jaar aftredend (niet herkiesbaar)
Joukje Siebenga (1996) Voorzitter 2025 2030
Hilde Bos (2001) Secretaris 2022 2027
Pim Brascamp (1965) Penningmeester 2021 2026
Norbert Zonneveld (1972) Bestuurslid 2022 2027
Annemieke Schoemaker (1985) Bestuurslid 2026 2031
Eelke Westra (1996) Bestuurslid 2026 2031
Arlette de Vegt (2013) Bestuurslid 2026 2031

Postadres:
Bosweg 12
6704 AM Wageningen

Bankgegevens:
IBAN-bankrekeningnummer: NL61 INGB 0001 2477 00
Bank Identifier Code (BIC / SWIFT-code): INGBNL2A

KvK:
09118206

Social Media:

Opsporing gezocht

We houden graag het adressenbestand (zowel postadres als emailadres) actueel, om alle oud-Argonauten van informatie te kunnen voorzien. Is uw post- of emailadres gewijzigd? Dan horen wij het graag via secretaris@oud-argo.nl

Periodieke schenking

Middels een periodieke schenking (ook bekend onder de term lijfrenteschenking) is het mogelijk om fiscaal aantrekkelijk aan Oud-Argo te schenken. Indien u deze schenking schriftelijk vast legt (voor een looptijd van minstens 5 jaar) kunt u het schenkingsbedrag jaarlijks opvoeren als aftrekpost bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. De fiscus betaalt dan (afhankelijk van het belastingtarief dat u betaalt) tot maximaal 52% mee aan uw schenking. Om voor aftrek in aanmerking te komen moesten deze schenkingen in het verleden worden vastgelegd in een notariële akte. De Belastingdienst heeft deze eis met ingang van 1 januari 2014 laten vallen. In plaats daarvan volstaat nu het invullen (en in uw eigen administratie bewaren) van een formulier.
» Download dit formulier om een periodieke schenking vast te leggen

Van dit formulier ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ vult u op beide exemplaren (één voor de schenker en één voor de ontvanger) de onderdelen 1, 2 (bij 2b het huidige kalenderjaar invullen), 3, 5 en 6 in. En stuur deze vervolgens ook allebei op naar onze penningmeester (zie het postadres elders op deze pagina), waarna de penningmeester namens Oud-Argo onderdeel 4 en 7 zal invullen -inclusief het ‘RSIN nummer’ dat u ook nodig heeft bij het invullen van uw belastingaangifte- en u het exemplaar ‘voor de schenker’ weer zal retourneren.
» Download deze betalingsvolmacht om het schenkingsbedrag automatisch te laten afschrijven

Gebruik maken van deze laatste set formulieren, de betalingsvolmacht (om Oud-Argo te machtigen om het jaarlijkse schenkingsbedrag van uw rekening af te schrijven), is optioneel. Als u het geld ieder jaar zelf wil overmaken, dan vult u deze niet in. Maakt u wel gebruik van de volmacht, stop dan ook weer beide exemplaren in de enveloppe voor de penningmeester (de penningmeester zal ‘Incassant ID’ en ‘kenmerk van de machtiging’ voor u invullen). Het exemplaar ‘voor de schenker’ krijgt u weer retour voor uw eigen administratie.

Eenmalige schenking

Mocht u een eenmalige donatie willen doen, dan kan dit door uw bijdrage over te maken naar NL61 INGB 0001247700 tav Oud Argo.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester via: penningmeester@oud-argo.nl

De ingevulde schenkingspapieren kunt u opsturen naar:

Vereniging Oud-Argo
t.a.v. de penningmeester
Bosweg 12
6704 AM Wageningen

ANBI?

Oud-Argo heeft geen ANBI-status. Giften aan Oud-Argo zijn daardoor maar beperkt (d.w.z. alleen in de vorm van een periodieke schenking) aftrekbaar. Oud-Argo voldoet wel aan de definities van een sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Oud-Argo hoeft daardoor geen schenk- of erfbelasting te betalen over uw giften en legaten.

Argonautika

Samen met Argo brengt Oud Argo ieder half jaar een magazine uit: de Argonautika.

» Bezoek onze ISSUU-pagina om oude nummers van het blad door te bladeren

Projecten

Oud-Argo biedt regelmatig financiële steun voor zaken en activiteiten die buiten de normale begroting van Argo vallen. Dit gebeurt vrijwel altijd op projectbasis.

Lopende projecten

 • Aanstelling profcoach

Per september 2019 heeft Argo twee profcoaches in dienst, die de rol van technisch directeur en profcoach vervullen. Om dit te financieren is jaarlijks een bedrag van €60.000,- nodig. Oud Argo heeft in 2018 een wervingsactie onder oudleden op touw gezet, om Argo te helpen deze profcoaches in de eerste jaren mede te financieren. Na deze overbruggingsperiode zal Argo de kosten voor deze twee profcoaches uit eigen begroting financieren. Meer informatie over de wervingsactie is hier te vinden.

 • Garantstelling skiffs

Door de corona-maatregelen had Argo in 2020 extra skiffs nodig om zoveel mogelijk roeiers op veilige wijze het water op te laten gaan. Er is toen besloten om zeven skiffs aan te schaffen. Oud Argo heeft toegezegd om garant te staan voor de aanschaf van twee van deze nieuwe skiffs. Op het moment van aanschaf was voor Argo nog niet te voorspellen of zij voldoende nieuwe leden konden werven om de skiffs blijvend te bekostigen.

 

Selectie van afgesloten projecten

 • Twee met Fonds
  In september 2014 hebben twee kersverse leden van verdienste (resp. Nederlands Kampioen SA2+ in 2011 en nationaal Bosbaanrecordhouder in de LSA2+) het initiatief genomen voor dit fonds. Het doel is voldoende middelen bijeen brengen om op termijn een nieuwe Empacher twee met stuurman aan Argo te kunnen aanbieden. Oud-Argo wil hier ook aan bijdragen. Wilt u ons hierbij helpen? Maak dan uw Oud-Argo donatie over o.v.v. ‘2+ fonds’.
 • Uitzending naar “European University Championships
  Mede dankzij financiële steun van Oud Argo reisden in de zomer van 2017 twee Argo-ploegen af naar Servië voor de “European University Championships”Lees het hele wedstrijdverslag op de Argo website.
 • Behoud sporthistorisch erfgoed
  In 2015 en 2016 zorgde Oud-Argo o.a. voor de restauratie van twee olieverfschilderijen van voormalige botenhuis(locaties), het inlijsten van oude foto’s en affiches en de aanschaf van bewaarcassettes voor oude roeimedailles.
 • Verenigingsbus
  In 2016 financieerde Oud-Argo met € 10.000,- de aanschaf van een Volkswagen Crafter bestelbus met trekhaak. Argo kan hiermee goedkoper haar eigen botentransport uitvoeren en bovendien gemakkelijker en frequenter op trainingskamp als het eigen trainingswater onroeibaar is.
 • Uitzending EUC Rowing
  In 2015 plaatsten twee Argo-ploegen zich voor de Europese Universiteits-kampioenschappen roeien. Samen met het sportcentrum van Wageningen UR subsidieerde Oud-Argo de onkosten die deze sporters hebben gemaakt in de voorbereiding op en deelname aan dit toernooi.
 • Artemis Helios
  Argo wil met dit zonnestroomproject in haar eigen elektriciteitsbehoefte gaan voorzien. Oud-Argo draagt € 10.000,- (d.w.z. 25%) bij in de aanschafsom van de benodigde zonnepanelen, die mede dankzij een provinciale subsidie kon worden gerealiseerd. In het voorjaar 2015 is de installatie in gebruik genomen. Lees meer
 • Uitzending FISU WK
  In 2014 selecteerde de roeibond twee Argo-roeiers om in het kader van talentontwikkeling deel te nemen aan de Wereld Universiteitskampioen-schappen roeien. Samen met het sportcentrum van Wageningen UR subsidieerde Oud-Argo de onkosten die deze sporters hebben gemaakt in de voorbereiding op en deelname aan dit toernooi.
 • Lustrumcadeau ’13
  In de periode 2010 – 2013 bracht Oud-Argo € 100.000,- bijeen als bijdrage aan de ingrijpende vernieuwbouw van het botenhuis.
 • Conserveren en ontsluiten historisch filmmateriaal
  In 2012 zijn met steun van Oud-Argo (vanwege de vele roeibeelden) de filmarchieven van de FiFo (Film- en Fotocommissie van W.S.V. Ceres) gedigitaliseerd. Dit beeldmateriaal is ondergebracht bij het Audiovisueel Archief Gelderland (AVAG) in Arnhem (bekijk hier een Argo filmfragment uit 1946 op de AVAG-website). Een compilatie van roeibeelden is in 2014 door Oud-Argo uitgebracht op DVD (wordt meegeleverd bij aanschaf van een Eeuwboek).
 • Lustrumcadeau ’08
  In de periode 2008 – 2013 schonk Oud-Argo jaarlijks een door Argo vrij te besteden bedrag van € 2.000,-. Hiervan is onder meer krachttrainingsapparatuur aangeschaft, zijn coachcursussen bekostigd, en buitenlandse trainingskampen georganiseerd.
 • Botenwagen
  In 2007/2008 werd een nieuwe botenwagen t.w.v. € 8.000,- aangeboden.
 • Minerva-project
  In de periode 2005 – 2008 droeg Oud-Argo regelmatig bij in de kosten van uitzending van Argo-roeiers naar de Head of the Charles in Boston (USA) in KNSRB-combinatie-achten onder de vlag van Roeivereeniging Minerva.
 • Plan Profcoach
  In de periode 2005 – 2009 droeg Oud-Argo jaarlijks € 5.000,- bij aan het salaris van de professionele coach(begeleider).
 • Lustrumcadeau ’98
  In het lustrumjaar 1997/1998 werd een groene Empacher vier met stuurman aangeboden; Het Gulden Vlies. Deze boot was jarenlang het Oude Vier-schip.

Bijdragen?

Wilt u bijdragen aan een specifiek project? Maak dan een gift over op rekening NL61 INGB 0001 2477 00 t.n.v. Oud Argo o.v.v. de naam van het project.

Beste Oud Argonaut,

Hierbij nodigen we je van harte uit voor de jaarlijkse oudledendag en Algemene Leden Vergadering (ALV) op zaterdagmiddag 1 juni 2024. We willen graag de kans grijpen om bij te praten, herinneringen op te halen en te horen over jullie avonturen.

Tijdens coronatijd is de ledendag naar september verschoven, maar we zetten hem graag weer terug naar juni. Dit jaar organiseert het Oud Argo bestuur de dag samen met een grote groep jong oud Argonauten. Naast het ‘traditionele’ oudledendag programma (ALV, roeien en BBQ) vindt er door deze samenwerking dit jaar ook een diner en feest plaats. Voor al deze programma-onderdelen zijn alle oud Argonauten van harte uitgenodigd.

Het programma is als volgt:

14.00 Roeien
15.00 Inloop als je niet roeit.
15.30 ALV
16.30 Borrel
18.00 Diner optie 1: BBQ (~20€)
19.30 Diner optie 2: Nostalgische Nascie maaltijd (~25€, incl open bar)

22:00 Tijdmachine feest

Graag inschrijven voor de Oud-ledendag en Feest via deze INSCHRIJFLINK

Hiernaast vind je een overzicht van de aanmeldingen tot nu toe.

We hopen je te mogen begroeten op zaterdag 1 juni op Argo!

Met groene groet,
het bestuur van Oud Argo

Varsity oud-ledenborrel

Als lid van Oud-Argo bent u van harte welkom op de jaarlijkse oud-ledenborrel (voor KNSRB-verenigingen) in het VIP-paviljoen op het Varsity-terrein. U ontvangt hierover als Oud Argo lid t.z.t. meer informatie per mail.