Een van de grootste Griekse helden, Jason werd geboren als zoon van Aeson, die koning was van Iolkos op Thessalië. Toen de troon van zijn vader werd ingenomen door Pelias, de zwager van Aeson, werd de jonge Jason de stad uitgesmokkeld en opgevoed door de wijze centaur Chiron. Toen hij twintig werd, kreeg hij van een orakel de opdracht dat hij naar Iolkos terug te keren en bij Pelias de troon van zijn vader op te eisen. Pelias had echter ook een orakel geraadpleegd, dat hem had verteld dat een nakomeling van Aeson hem zou onttronen, en dat deze te herkennen zou zijn aan het dragen van slechts één sandaal.

Jason, op weg naar Iolkos, moest de rivier de Enipeus oversteken en werd hierbij geholpen door de echtgenote van Zeus, Hera, die de gedaante van een oude vrouw had aangenomen. Tijdens de oversteek echter verloor Jason een sandaal, en kwam zo bij het hof van Pelias met slechts één sandaal aan zijn voet. De koning herkende hem en weigerde zijn troon af te staan. In plaats daarvan daagde hij Jason uit zichzelf te bewijzen door het Gulden Vlies uit Kolchis te halen. Als dit zou lukken zou hij de troon aan Jason afstaan. Jason nam de uitdaging aan en liet een schip bouwen dat zijn weerga niet kende. De Argo. Toen het schip klaar was, deed hij beroep op de grootste helden van die tijd uit Griekenland om deel te nemen aan zijn tocht. Onder de helden die hiero reageerden waren onder andere Herkules, Kastor en Pollux, Meleagros, Orpheus, Peleus, Admetos, Theseus, Peirithoos en twee zonen van de windgod Boreas, Kalais en Zetes geheden.

Het verhaal van het Gulden Vlies gaat als volgt. Nephele, die eens de vrouw was van Athamas, een oom van Jason, kwam bij hem met de boodschap dat zijn huidige vrouw, Ino, haar twee kinderen hekelde en van plan was hen het leven te ontnemen. In een poging het leven der beide kinderen, wier naam Phrixos en Helle waren, te redden, bood Nephele Athamas een gouden ram aan. De kinderen konden op de rug van deze ram over zee vluchten. Tijdens de vlucht over het water viel Helle van de rug van de ram en verdronk in de woeste golven. Phrixos volbracht de overtocht door zich aan de vacht van de ram vast te houden. Aangekomen op Kolchis, offerde hij de ram aan Zeus en hing de vacht, het Gulden Vlies, in de tempel van Ares de god van de oorlog.

De helden, later de Argonauten genoemd, startten hun zoektocht en bereikten het eiland Lemnos, alwaar zij een poos bleven en nageslacht verwekten bij de vrouwelijke bewoners. Jason werd verliefd op Hypsiphyle die hem een zoon schonk, Euneos genaamd. Tenslotte verlieten ze het eiland en gingen op weg naar Kyzikos waar Herkules, vergezeld door Hylas aan land ging om hout te zoeken voor een nieuwe riem daar hij zijn oude gebroken had met zijn onstuimige krachten. Maar een stel Nymfen werd zo aangetrokken door de schoonheid van de jonge Hylas dat zijn hem ontvoerden. Herkules besloot niet eerder te vertrekken dan wanneer hij zijn vriend had gered. Helaas kon de expeditie hierop niet wachten en waren de Argonauten genoodzaakt vertrekken zonder hun grootste held.

Vervolgens kwamen zij aan te Scutari, waar koning Amykos hen uitdaagde voor een vuistgevecht zoals gebruikelijk was bij vreemdelingen die het koninkrijk wensten te bezoeken. Alhoewel Amykos bekend als een getalenteerd vuistvechter en een wrede aard bezat, moest hij toch zijn meerdere erkennen in Pollux en konden de Argonauten hun toch vervolgen. De Argonaten bereikten het gebied waar de blinde Phineus woonde, die voortdurend lastig werd gevallen door Harpijen. Kalais en Zetes konden hem ontzetten van deze plaag door de vuile dieren te verdrijven. Om zijn dankbaarheid te tonen, wees de oude man hen een veilige weg door de Symplegaden twee enorme klippen die steeds tegen elkaar sloegen en daarbij alles vermorzelend wat zich daartussen bevond. Jason moest een duif tussen de twee machtige rotsen sturen, waarna dezen zich direct sloten. Toen de klippen weer uit elkaar weken voer de Argo er snel tussendoor en verloren zij slechts hun roer.

Uiteindelijk bereikten de helden Kolchis, maar de koning Aeetes aldaar weigerde het Gulden Vlies op te geven tenzij de Argoauten bepaalde opdrachten konden verrichten. De eerste opdracht was het drijven van zijn twee machtige stieren, met hoeven van messing en vlammende adem, over een akker. Deze moesten zij omploegen en in zaaien met drakentanden. Uit de bouwvoren zouden vervolgens gepantserde soldaten groeien. Met de hulp van de dochter van Aeetes, Medea, die hem een drankje liet drinken waarmee de hitte hem niet zou deren, lukte het Jason om de stieren te drijven. Vervolgens diende hij het Gulden Vlies uit een grote eik te halen welke in een boomgaard stond die gewijd was aan Ares en bewaakt werd door een angstaanjagende vuurspuwende draak. Wederom dankzij de toverdrank lukte het Jason om de draak te overwinnen en het Vlies te bemachtigen.

De Argonauten verlieten Kolchis met het Gulden Vlies, maar Jason nam Aeetes’ dochter Medea mee op wie hij hevig verliefd was geworden. Toen de koning hierachter kwam, zette hij de achtervolging in. Medea had echter ook haar kleine broertje meegenomen en hakte hem in stukken die zij naar de hen achtervolgende schepen wierp. Hierop staakten de koning en de zijnen vol verdriet de achtervolging.

Thuis aangekomen op Iolkos bracht Jason het Gulden Vlies naar Pelias, maar deze weigerde nog steeds de troon af te staan. Jason raakte in gevecht met Pelias en versloeg hem tenslotte waarna hij heerser werd over zowel Iolkos als Corinthië, waar Medea’s vader koning was voor het vertrek uit Iolkos. Jason heerste enige jaren met Medea aan zijn zijde, maar na verloop van tijd begon hij aan een verhouding met Kreusa en trouwde met haar. Vertoornd en bezeten van jaloezie door deze daad stuurde Medea haar rivale een met gif doordrenkt gewaad welke haar het leven ontnam. Nog niet genoeg hebbend van haar wraak stak zij vervolgens het paleis in brand en bracht alle kinderen om het leven die ze aan Jason had geschonken. Ze vluchtte naar Athene waar ze met Augeus leefde, tot ze werd verdreven door Jason’s vriend Theseus. Jason zelf, overmand door verdriet over zijn verlies trok zich terug naar de aanlegplaats van de Argo. Maar bij benadering van het oude schip stortte een deel van de boeg in en viel op Jason. Hiermee kwam er een einde zijn leven.

Omslag: Andy Young