Voorzitter: mej. Demmink
Secretaris: mej. Senneker
Penningmeester: dhr. de Klerk
Wedstrijdcommissaris: mej. Put
Commissaris Acquisitie: dhr. Bergman
Commissaris Pers & Promotie: dhr. Satter
Commissaris Lustrum & Kant: dhr. Cruijsen