Lid van Verdienste prof. dr. ir. Anton van Diest overleden

By | Evenementen | No Comments

Het droevige bericht heeft ons bereikt dat Lid van Verdienste prof. dr. ir. Anton van Diest op 25 augustus 2020 overleden is. Anton van Diest werd in 1946 lid van de W.S.R. Argo. Na enkele jaren wedstrijdgeroeid te hebben, heeft hij in een tijd waarin Argo zwaar gehavend was door de oorlog als materiaalcommissaris de vloot en het gebouw doen herstellen.

In 1962 keerde hij terug naar Wageningen om als lector en hoogleraar zijn vak te kunnen delen met een nieuwe generatie. Toen hij in 1963 enkele van zijn oude roeivrienden tegenkwam in de pauze op de Argo Lustrumwedstrijden besloten ze samen gelijk de boot in te stappen. Er werd een plan gesmeed om met 12 fanatieke oud-Argonauten op zaterdagen bij Argo te gaan roeien. Anton stond aan de wieg van wat later de Stichting Tot Bevordering van de Roeisport in Wageningen, ook wel de STBRW of Oude Loelen zou worden. Waar Ton aanvankelijk het hele gebeuren organiseert, wordt hij in 1989 formeel benoemd tot secretaris van de stichting. Hij neemt dan eveneens de rol van captain over.

Meer dan een halve eeuw heeft Anton van Diest de spreekwoordelijke kar getrokken om het mogelijk te maken voor Oud-Argonauten om op de Rijn te blijven roeien. Niet onvermeld moet blijven zijn aanzienlijke aandeel in het mogelijk maken van de verhuizing van Argo naar de Grebbedijk door het warmhouden van de banden van Argo met de Wageningen Universiteit.

Vanwege zijn tomeloze inzet voor de W.S.R. Argo werd Ton in 2016 benoemd tot Lid van Verdienste. Wij zijn Anton ontzettend dankbaar voor alles wat hij voor Argo en de STBRW heeft betekend. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden. Wij wensen hen veel sterkte en warmte toe de komende tijd.

Met oprechte deelneming,

Bestuur Van der Kolk en Bestuur Bergman

Erelid prof. dr. ir. Gerrit Meester overleden

By | Evenementen | No Comments

Vandaag heeft het droevige bericht ons bereikt dat Erelid prof. dr. ir. Gerrit Meester door een noodlottig ongeval op donderdag 27 februari overleden is. Gerrit Meester werd in 1962 lid van de W.S.R. Argo, waarna hij zich tot op heden heeft ingezet voor de vereniging, de KNRB en Wageningen University & Research.

Op Argo wist Gerrit vele roei- en coachsuccessen te behalen en daarnaast is hij bestuurlijk zeer actief geweest, zowel binnen Argo als de W.S.V. Ceres en de KNSRB. Voor zijn jarenlange inzet werd hij in 1968 benoemd tot Lid van Verdienste.

Na zijn studie bleef Gerrit actief in de roeiwereld. Zo bleef hij actief als kamprechter en nam hij daarnaast in de jaren zeventig zitting in de Technische Advies Commissie van de KNRB. Op de Olympische Spelen van Montreal in 1976 was hij chef d’equipe van de Nederlandse herenroeiers. Voor zijn verdiensten voor Argo en de roeisport in het algemeen werd Gerrit Meester in 1987 benoemd tot Erelid van Argo. Samen met zijn vrouw Rianne Meester-Broertjes, die tot Erelid benoemd werd in 2013, vormden ze het eerste echtpaar dat Erelid is van Argo.

Tot op heden was Gerrit nauw betrokken bij Argo. Zo nam hij onder andere zitting in het College van Advies, dat jaarlijks het bestuur ondersteunt in het verwezenlijken van hun beleid.

Wij zijn Gerrit ontzettend dankbaar voor alles wat hij voor Argo en de roeisport betekend heeft.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Rianne, kinderen en kleinkinderen, familie en de vrienden van Gerrit. Wij wensen hen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Met oprechte deelneming,

Bestuur Boer en Bestuur Bergman

Een geslaagde bedrijfsavond Aequator – Argo

By | Evenementen | No Comments

Op maandagavond 20 januari kwamen Argonauten en medewerkers van Aequator
samen op de bedrijfsavond, georganiseerd door de Argo Business Club. De avond
startte met een presentatie over het bedrijf en uitleg van de medewerkers over hun
functie binnen het bedrijf. Eén van die medewerkers is oud-Argonaut Linde Verbeek-
Gommers, die vol enthousiasme vertelde over haar werk als senior adviseur binnen
Aequator.

Aequator Groen & Ruimte is een adviesbureau op het gebied van landbouw, bodem,
water en natuur. Wat echter duidelijk werd tijdens de avond was dat hun activiteiten
raakvlakken hebben met bijna elke studie op de WUR.
Na de introductie over het bedrijf, werd een case waar de Argonauten aan zijn gaan
werken geïntroduceerd. Het thema van de case was: “Hoe ziet de toekomst van de
Nederlandse veenweidegebieden er uit?” In de Friese veenweidegebieden daalt de
bodem als gevolg van veenoxidatie. Dit zorgt voor meerdere problemen. Aan de
Argonauten de taak om de uitdaging aan te gaan: hoe pak je deze problematiek aan?
In groepjes gingen studenten met verschillende achtergronden (van Internationale
Land en Waterbeheer tot Levensmiddelentechnologie en van Biologie tot
Communicatie en Life Sciences) aan de slag om samen een oplossing te komen voor
de dalende veengrond in Friesland.

Na een goede maaltijd, verzorgd door de Nascie, konden de plannen gepresenteerd
worden aan elkaar en natuurlijk aan Aequator. Geen enkel idee was gek genoeg voor
de directeur van Aequator, Ruud Mantingh. Argonauten opperden ideeën die naar hun
idee innovatief waren zoals drijvende kassen, huizen op fundering van piepschuim en
vliegende John Deere’s. Echter blijken de eerste twee al te bestaan.
Mocht jij nou ook goede ideeën hebben en ben jij benieuwd naar dit bedrijf? Wellicht
is er dan voor jou de mogelijkheid om een stage of een afstudeeropdracht te doen bij
Aequator! Kijk vooral even op hun website: https://www.aequator.nl/over-ons/

Argo voegt vijf nieuwe boten toe aan haar vloot

By | Evenementen | No Comments

Afgelopen half jaar hebben wij vijf boten mogen verwelkomen op de vereniging. Tijdens de nieuwjaarsborrel op 6 januari hebben deze boten hun waardige naam uit de Argosage gekregen.

Eén van deze boten, een tweedehands 8+, is gedoneerd en gedoopt door een aantal ouders van leden die zelf bij het Spaarne roeien, en is volledig opgeknapt door onze bootsman. Dit betekent een goede aanwinst voor onze club- en competitievloot en er zullen in de ‘Koning Lykus’ dan ook nog vele roeihalen op de Rijn in gemaakt kunnen worden.

Aan de wedstrijdvloot zijn een lichte 4+, zware 2, lichte dames 2x en lichte skiff toegevoegd.

Sinds dit jaar heeft Argo een sponsorovereenkomst met de Hoogwegt Group. Gert-Jan Willemse vertegenwoordigde Hoogwegt dan ook bij de doop van de lichte 4+, die de naam ‘Minos’ zal dragen.

De zware 2 is door onze krachttrainers van het universitaire sportcentrum de Bongerd ‘Daedalus’ gedoopt. Tijmen en Matthijs verzorgen al een aantal jaar de kracht- en zaaltrainingen voor al onze wedstrijd- en competitieroeiers en leveren hiermee een essentiële bijdrage aan onze vereniging.

Het lichte dames roeien is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid en Argo is hier behoorlijk succesvol in gebleken. De nieuwe lichte dames 2x is de eerste van haar soort in onze loods en zal dan ook onmisbaar zijn om het lichte dames roeien naar een nog hoger niveau te tillen. De lichte dames 2x is ‘Kirke’ gedoopt door onze succesvolle lichte dames Floor en Arlette.

Ten slotte zal de lichte skiff de naam ‘Nauplius’ dragen, vernoemd naar één van de navigerende Argonauten op het schip de Argo. Eén van de mensen die Argo de afgelopen tijd heeft geholpen bij het uitzetten van haar eigen koers, door het aanstellen van twee profcoaches, is Jos Lamers. Hij heeft dit mooie nummer dan ook mogen dopen.

Wij bedanken alle dopers en aanwezigen voor deze mooie dag, en wensen alle boten een behouden vaart toe!

Competitieploeg als basis voor jarenlange vriendschappen: Ergometersch Bier bewijst dat!

By | Competitieroeiers, Evenementen | No Comments

Dat vriendschappen ontstaan tijdens je studententijd is wel duidelijk. Dat deze vriendschappen vaak ontstaan in roeiploegen op Argo is ook duidelijk. Deze vriendschappen zijn vaak voor het leven en uiterst waardevol. Of je als roeiploeg nu fanatiek was of niet, Argo zorgt voor een verbinding. Het komt dan ook regelmatig voor dat ‘ploegen van vroeger’ vandaag de dag weer samen in een boot stappen. Deze week gebeurt er echter iets heel anders op Argo. Competitieploeg Ergometersch Bier, viert haar eerste lustrum. Dit lustrum vieren ze niet alleen met elkaar, nee, ieder Argo lid mag dit met ze mee vieren.

Een week lang (beginnend afgelopen dinsdag, 6 november) organiseert deze ploeg verschillende activiteiten op Argo. Ze introduceerden zichzelf met een filmpje, een Facebook pagina, een eigen website en voor elke activiteit hebben ze een Facebook evenement aangemaakt.

Deze ploeg, gevormd in 2013, laat zien dat een roeiploeg de basis kan zijn voor een goede vriendschap en zij delen en vieren dit met de hele vereniging. De leden kunnen een ledenfeest verwachten maar ook wordt er weer aandacht geschonken aan de Dorusborrel daarnaast is er een heuze huisavond “zoals bij je moeder thuis” en zorgen ze voor de kant tijdens de Argo Najaars Slotwedstrijden op 10 en 11 november.

Argonauten, schroom niet aan neem deel aan dit feestje en laat nieuwe vriendschappen ontstaan!